Foto: Nordic - Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg

Reguleringsplan for nytt regjeringskvartal ferdig

Statsbygg har ferdigstilt forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, og den er nå lagt ut på offentlig høring. Multiconsult har vært en sentral rådgiver i planarbeidet.

30. juni 2016

Multiconsult har gjennom Team Nordic hatt en sentral rolle som Statsbyggs rådgiver for utarbeidelse av planmaterialet. Team Nordic har bestått av Nordic office of architecture, Civitas og Multiconsult, med bistand fra SLA landskapsarkitekter og NIKU. Forsvarsbygg har parallelt vært engasjert av Statsbygg som sikkerhetsfaglig rådgiver.

Komplekst flerfaglig oppdrag

Team Nordic har deltatt i alle faser av planprosessen, med planprogram, utarbeiding av grunnlag for parallelloppdrag og bistand i evalueringsprosessen for disse. I tillegg har arbeidet omfattet utarbeidelse av byformforslag og utarbeidelse av komplett planforslag med konsekvensutredning. Innenfor Team Nordic har Multiconsult utført oppgaver innenfor alle tekniske fag og en rekke ulike temaer i konsekvensutredningen.

– Dette har vært et komplekst flerfaglig oppdrag som både har vært utfordrende og svært spennende å jobbe med, sier Multiconsults oppdragsleder Gunnar Bratheim, som også har vært assisterende oppdragsleder for Team Nordic.

Best mulig balanse

– Vi har søkt å finne den best mulige balansen mellom sikkerhetskrav, funksjonskrav og byens behov. Det blir spennende å se resultatene av videre behandling av planen, og ikke minst de neste fasene av plan- og designarbeidet som Statsbygg nå har lyst ut, sier Bratheim.

Mer informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på Statsbyggs nettsider