Rangert som nr én

Multiconsult er nylig tildelt tre nasjonale rammeavtaler innenfor Miljørådgivningstjenester for Jernbaneverket.

7. april 2016

Rammeavtalene gjelder akustikk, støy og vibrasjon, miljørådgivning og energieffektivisering.

Nådde målsetningen

I sterk konkurranse med opptil 11 tilbydere ble Multiconsult rangert som nummer 1 både innen Akustikk, støy og vibrasjoner og innen Miljørådgivning. Innen energieffektivisering ble selskapet nummer 2.

– Multiconsult har hatt som strategi å blir rangert så høyt som mulig og vi er stolte over å ha nådd målet vi satte oss, sier Therese B. Sæthre, tilbudsleder for de tre tilbudene.

Therese hadde med seg et tilbudsteam bestående av representanter fra både akustikk, vibrasjoner, miljøgeologi, biologi og bygningsfysikk.

Om avtalen

Rammeavtalen gjelder hele landet og er gyldig fra april 2016 og to år, med ytterligere opsjon på til sammen to ekstra år.