Rammeavtaler med Kystverket

Multiconsult ASA er tildelt rammeavtaler med Kystverket for konsulenttjenester tilknyttet geologiske prosjekter og miljøprosjekter ved norske havner.

17. august 2015

– Vi er svært glade for å ha fått muligheten til å ytterligere styrke vårt langsiktige samarbeid med Kystverket. Rammeavtaler er en sterk tillitserklæring, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult ASA.

Multiconsult vil være ansvarlig for et bredt spekter av tjenester, inkludert råd om planlegging og gjennomføring av feltundersøkelser. Selskapet vil også stå for analyse og gjennomføring av geologiske og miljømessige tiltak, oppfølging av overvåkingsprogrammer, samt administrasjon av søknadsprosesser.

Størrelsen på rammeavtalene er avhengig av avrop. Ordreinngangen vil bli registrert når spesifikke kontrakter er signert.