Rammeavtaler med Aker Kværner og Aker Solutions

Multiconsult undertegnet før sommeren nye rammeavtaler med Aker Solutions og Kværner, og befester med dette sin posisjon som Norges ledende ingeniørselskap innen civil og infrastruktur på landanlegg innen olje og gass.

19. august 2013

Rammeavtalene omfatter ingeniørarbeid innenfor landanlegg i Norge og utlandet. Både Aker Solutions og Kværner er sentrale aktører innenfor den nasjonale og internasjonale olje- og gassvirksomheten. Aker Solutions er leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet dekker hele produksjonskjeden fra reservoar til ferdig produksjon. Kværner er et spesialisert EPC- selskap (ingeniørtjenester, innkjøpstjenester og fabrikasjon) som realiserer store og komplekse prosjekter.

Multiconsult supplerer som rådgivnings- og prosjekteringsselskap med Aker og Kværner. Avtalene er inngått med Aker Engineering Technology AS og Kværner Engineering AS. Avtalene er gjensidige, som vil si at tjenester kan ytes begge veier mellom selskapene.

Har samarbeidet i over 40 år

Multiconsult har en lang historie med  Aker- og Kværner, da selskapene har samarbeidet i over 40 år fra starten av olje- og gass-virksomheten i Nordsjøen. Rammeavtalene er nå inngått for å styrke eksisterende samarbeid og forbedre selskapenes konkurranseposisjon.

– Vi er fornøyd med å ha fått på plass disse rammeavtalene for landanlegg, da Multiconsult og Aker/Kværner har hatt et godt og gjensidig samarbeid i mange år. Avtalene er et resultat av gjensidig tillit over lang tid, der vi har realisert mange krevende prosjekter sammen, sier Ivar Eng, forretningsområdeleder for Olje og gass.

Multiconsult bidrar i alle prosjektfaser

De nye rammeavtalene vil knytte Multiconsult til alle prosjektfaser for landanlegg, fra tidlige lokasjonsstudier til konseptutvikling og gjennomføring av nye anlegg og modifikasjon av eksisterende.  Rammeavtalene innbefatter både rådgivning, prosjektering og byggeplassoppfølgning. De vil dekke alle typer anlegg og tilhørende objekter som infrastruktur for landfall, tomteutvikling, moloer og havneanlegg, vann og avløpsanlegg, fundamenter, stålkonstruksjoner, bygg inklusive tekniske anlegg, lagringsanlegg og så videre.

Avtalen omfatter også spesialtjenester for eksempel knyttet til geoteknikk og fjellteknikk, støy og vibrasjoner og kaldt klima/arktisk kompetanse. Multiconsult bidrar også med kostnadsestimater på prosjektene.

I tiden fremover vil særlig nye anlegg i nordområdene og internasjonalt være aktuelle.

Større prosjekter innen dette samarbeidet:

Kollsnes gassbehandlingsanlegg ved Øygarden utenfor Bergen
Ormen Lange gassbehandlingsanlegg på Aukra utenfor Molde
Veidnes oljeterminal fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet utenfor Finnmarkskysten (vist i video øverst)