Sporveien inngår rammeavtale med Multiconsult | Foto: Sporveien

Rammeavtale med Sporveien for Multiconsult

Sporveien inngikk like før påske en rammeavtale for tekniske rådgivningstjenester og prosjekteringsoppdrag med Multiconsult og fem andre leverandører.

28. april 2020

– Avtalen med Sporveien er en viktig rammeavtale med en oppdragsgiver som har mange spennende og samfunnsviktige prosjekter. Vi ser frem til å være med å konkurrere om prosjektering og teknisk rådgivning for Sporveien fremover, sier Håkon Bratlien, avdelingsleder bane i Multiconsult.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser. Sporveien har mange små og mellomstore prosjekter, og vil bruke rammeavtalen på mange av disse. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon for forlengelse på ett pluss ett år.

– Vi ser frem til samarbeidet med de aktørene som nå er en del av denne rammeavtalen. Dette er et avtaleverk vi har store forventninger til, sier leder for prosjekt- og byggeledelse i Sporveien Hild Andreassen Kollien i Sporveien i en pressemelding om saken.

Rammeavtalen kan brukes av Sporveien AS med datterselskaper. Avtalen kan også benyttes og/eller overføres til Sporveiens samarbeidspartnere i enkelte samarbeidsprosjekter, som Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Ruter.

Konkurransen ble avholdt med en prekvalifisering, hvor 11 leverandører meldte interesse. Ni leverandører ble invitert til å gi tilbud. Samtlige inviterte leverte inn tilbud innen tilbudsfristen. Sporveien har inngått kontrakt med de 6 leverandørene som fikk høyest score. Disse er i ikke prioritert rekkefølge: Sweco, WSP Norge, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og ÅF Engineering.

Les mer: Sporveien inngår rammeavtale for tekniske rådgivingstjenester og prosjekteringsoppdrag