Rammeavtale med Jernbaneverket

En konstellasjon av de norske selskapene Multiconsult og Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen AS  - og det sveitsiske selskapet Amberg Engineering, har vunnet rammeavtalen for å levere rådgivende tjenester innenfor tekniske fag til Follobaneprosjektet. Dette fremgår av en pressemelding publisert av Jernbaneverket.

17. september 2013

Avtalen, en såkalt PSA-avtale, varer i tre år, med en opsjon på et år til.

– Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt i moderne tid og er et komplisert prosjekt. Derfor trenger vi spesialkompetanse i prosjektperioden. Denne avtalen gir oss det, sier Jan Vormeland, anskaffelsesleder i Follobaneprosjektet.
Avtalen trer i kraft 1. oktober og fungerer slik at Jernbaneverket kan trekke inn kompetanse innen blant annet produksjonsledelse, rådgivende tekniske tjenester og andre spesialisttjenester etterhvert som prosjektet utvikler seg.
– Avtalen gir oss fleksibilitet til å håndtere de utfordringene vi står overfor. Vi er spesielt glade for at det er et samarbeid mellom et selskap fra Sveits og to fra Norge, som vist seg å være mest konkurransedyktig. Follobaneprosjektet skal bidra til økt kompetansebygging av det norske jernbanemiljøet. Denne avtalen er et steg på den veien, sier Vormeland.- Vi har hatt stor tro på samarbeidskonstellasjonen med Dr. Aas Jacobsen, oss og Mberg Engineering. Vi er glad for at Jernbaneverket anser vårt tilbud å være det mest attraktive. Samferdsel og infrastruktur er strategisk prioritert i Multiconsult og hvor vi ønsker å være ledende. Dette er et godt skritt i den retningen, forteller Eskil Sellgren, strategisk salgsleder for samferdsel og infrastruktur i Multiconsult.