Rammeavtale med Bybanen utbygging

Bybanen Utbygging har inngått rammeavtale med Multiconsult om uavhengig kontroll.

21. november 2014

Rammeavtalen som ble signert 20.november innebærer at Multiconsult skal utføre uavhengig kontroll av prosjektering. Selskapet skal også sørge for utførelse på bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet, ingeniørgeologi, kontroll av utførelse av VA-ledninger over 150mm og universell utforming. Kontrakten ble vunnet i skarp konkurranse med fem andre rådgivende ingeniørselskaper. Multiconsults kompetanse, oppgaveforståelse og organisering ble utslagsgivende for valget av rådgiver.

Tidligere suksess med Bybanen 

Multiconsult har tidligere prosjektert byggetrinn 2 på Bybanen i Bergen, strekningen Nesttun – Rådal. Dette var et prosjekt som ble levert tidligere enn planlagt til 200 millioner under budsjett. Multiconsult har derfor god kjennskap til Bybanen og forstår viktigheten av god planlegging på et så komplekst oppdrag med mange involverte aktører.

Unik lokal kompetanse

– Rammeavtalen viser at Multiconsult gjennom sitt arbeid på byggetrinn 2 har opparbeidet en helt unik lokal kompetanse på Bybaneutbygging. Vi er svært fornøyd for at Bybanen Utbygging ønsker å benytte seg av vår kompetanse igjen, sier Rune Kjærland, regionsdirektør i Multiconsult.