1/2

Årsproduksjonen på 190 GWh tilsvarer forbruker til 9.500 husstander.

2/2

Rotorløft på Raggovidda. Hver turbin har en effekt på 3 MW. Med 15 turbiner er det vindkraftverket samlet som har en effekt på 45 MW.

Raggovidda vindkraftverk – Norges mest effektive

I 2014 ble Norges mest effektive vindkraftverk, Raggovidda, satt i drift. Ingen vindturbiner har så langt produsert mer strøm per MW installert effekt enn Varanger Krafts 15 turbiner på Rákkočearru-platået vest for Kongsfjorden i Berlevåg kommune i Finnmark.

18. desember 2018

Turbinene har en effekt på 45 MW. Årsproduksjonen på 190 GWh tilsvarer forbrukeket til 9.500 husstander.

Varanger Krafts gode erfaring med medarbeidere i Multiconsult under utbyggingen gjorde at de tok direkte kontakt med selskapet når de fikk tildelt 50 MW nettkapasitet for videre utbygging av vindkraftverket.

Multiconsult bidrar nå til å gjøre byggetrinn 2 klart for investeringsbeslutning. I tillegg til turbinkontrakt bistår Multiconsult med underlag til og kontraktsforhandlinger med entreprenører på både civil og elektro. Etter planen skal ytterligere 12 turbiner være på plass i 2021. Da vil installert effekt på Raggovidda øke fra 45 til 95 MW.