Mehrdad Rabani og avdelingsleder Monica Havskjold

Rabani med doktorgrad om rehabilitering til energieffektive kontorbygg

Nylig forsvarte Mehrdad Rabani sin doktoravhandling ved NTNU om hvordan norske kontorbygg kan rehabiliteres til nær-null energinivå (nZEB) gjennom å identifisere effektive rehabiliterings-tiltak.

24. februar 2022

– Formålet til forskningsprosjektet har vært å utarbeide metoder og modeller for effektiv beslutningsstøtte ved rehabilitering av kontorbygg til nær-null energi nivå, sier Mehrdad Rabani som til daglig jobber i seksjon inneklima, dagslys og energi i Multiconsult.

Forskningsprosjektet tok for seg to referansebygg, det første bygget etter Byggteknisk forskrift – TEK 10, med få, enkle og kostnadseffektive tiltak, og det andre bygget etter TEK 87, med flere, større og komplekse tiltak. Ved hjelp av modellverktøyet IDA-ICE ble effekten av tiltakene, og avhengighet mellom dem, undersøkt. Det var viktig å se effekten tiltakene hadde på energibruk, termisk inneklima og klimagassutslipp, samt livssykluskostnad for tiltakene.

– Mehrdad har utført et veldig relevant og spennende forskningsprosjekt. Rehabilitering er et voksende marked og dette forskningsprosjektet har gitt oss god innsikt og nye verktøy som vil komme både oss og kundene til gode. Vi er stolte over at han nå har gjennomført doktorgraden, og at han nå vil ta med seg denne kunnskapen og erfaringen inn i jobben som rådgiver i Multiconsult. Han er en dyktig fagperson som har bidratt med videreutvikling av IDA-ICE, vårt viktigste simuleringsverktøy, sier Monica Havskjold, avdelingsleder Energi og teknikk i Multiconsult

Stort potensial ved rehabilitering
Forskningsprosjektet fant ut at norske kontorbygg kan oppnå inntil 55 prosent bedre energiytelse enn lavenergibygg ved å gjennomføre rehabiliteringstiltak. En «all-air strategi» bør vurderes som en lavenergiløsning ved rehabilitering av kontorbygg. På svært kalde dager kan det være en utfordring å oppnå tilstrekkelig termisk komfort. En «All-air strategi» bruker ventilasjonssystemet for all tilførsel av varme og kjøling, samt avfukting, til bygget. Denne løsningen er i utstrakt bruk i Nord-Amerika, UK og Asia. I områder med stort oppvarmingsbehov som i Nord-Europa, er det vanligere med et vannbårent varmeanlegg, mens kjøling ivaretas via ventilasjon. Rehabilitering av norske kontorbygg ved hjelp av «all-Air-strategien» kan redusere CO2-utslippet fra byggene med opptil 52 prosent.

Videre fant man ut at de viktigste faktorene ved styring av solavskjerming og vinduer er den operative innetemperaturen og solinnstrålingen, samt at det er bedre å re-isolere bygningskroppen fremfor å gjøre noe med underetasjen/gulvet i bygget.

– Det er verdt å nevne at optimeringstilnærmingene foreslått i denne oppgaven kan brukes på alle stadier av bygningsdesignprosessen og kan bidra til å forbedre robustheten til bygningsdesignet for å oppnå et nær-null energinivå på kontorbygg i Norge, avslutter Rabani, som forsvarte sin doktoravhandling tirsdag 21. desember 2021.

Les: Retrofitting of Norwegian Office Buildings towards Nearly Zero Energy-Technical, Environmental, and Economic Aspects.