Vestre Viken sykehustomt - foto Nils J Maudal - 1390x576px

Tomt for nytt Vestre Vikens sykehus - Brakerøya, Drammen

Utfører konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen

Vestre Viken helseforetak har tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen til prosjektgruppen «Cura». Kontrakten gjelder fagområder knyttet til store og kompliserte bygg, det vil si arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag. Multiconsult skal også utføre reguleringsplanen for sykehuset.

2. november 2014

Prosjektgruppen «Cura» består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, Link Arkitektur, Bølgeblikk arkitekter, samt rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen.
Vestre Viken helseforetak skal levere sykehus- og spesialisttjenester til 470 000 personer fordelt på alle kommunene i Buskerud, Asker kommune og Bærum kommune i Akershus fylke, Sande kommune og Svelvik kommune i Vestfold fylke og Jevnaker kommune i Oppland fylke. Totalt 26 kommuner.

Vestre Viken HF eies av Helse Sør-øst RHF.
Planlagt byggestart for det nye sykehuset er høsten 2017.

Prosjektgruppen skal utarbeide komplett skisseprosjekt for hele sykehuset, med tilhørende uteområder, veier, plasser og parkering. Samtidig skal også infrastruktur til og fra sykehuset utredes. Arbeidet skal bygges videre på foreliggende Utviklingsplan og Idèfaserapport for et nytt Vestre Viken sykehus, og innenfor de rammene som er fastlagt når det gjelder bruttoarealer og kostnader.

Selskapene som utgjør «CURA» har bred erfaring innen sykehusplanlegging, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen utgjør prosjektgruppen en faglig kraft med stor gjennomføringsevne.

– Dette er en krevende oppgave som vi alle gleder oss til å ta fatt på. Tildelingen viser at gruppen har den faglige styrken som skal til for å løse krevende sykehusoppdrag og jeg er sikker på at vi sammen skal levere et godt produkt til Vestre Viken helseforetak, sier Christian Nørgaard Madsen, adm. dir. i Multiconsult.

– Vi er veldig fornøyd med at prosjektgruppen vinner det første tilbudet vi har gitt sammen. Vi ser frem til å være med på å forme et sykehus som en del av byutviklingen på en fantastisk tomt i Drammen og håper sykehuset vil bli et foregangsprosjekt for alle aspekter innenfor fremtidsrettede helsetjenester, sier Geir Odd Målsnes, leder av helsesatsing i Link Arkitektur.

– Et sykehus skal skal både understøtte pasientenes behov og være en god arbejdsplass. I dette prosjektet er det lagt opp til en åpen dialog med både byggherre og pasienter. Dette setter vi pris på og mener vil fremme kvaliteten i byggene, supplerer Lars Steffensen, arkitekt og partner i Henning Larsen Architects.

 

 Marit Lund Hamkoll, viseadm. dir. i Vestre Viken og Christian Nørgaard Madsen, adm. dir. i Multiconsult. Bak f.v: Frode Instanes, prosjektdirektør, Helle Basse Larsen, arkitekt fra Henning Larsen og Lars Petersvold i Multiconsult

Foran f.v: Marit Lund Hamkoll, viseadm. dir. i Vestre Viken og Christian Nørgaard Madsen, adm. dir i Multiconsult. Bak f.v: