F.v. Ole-Jørgen F. Myrtrøen og Herman B. Smith gjør klar LEGO-oppgave for studentene ved OsloMet

Prosjekteringsledelse på OsloMet

Herman B. Smith og Ole-Jørgen F. Myrtrøen fra Multiconsult holdt i januar et innlegg om MultiPEM (Multiconsult gjennomføringsmodell) og prosjekterings-ledelse til studenter på Byggeprosess.

8. februar 2019

Herman B. Smith og Ole-Jørgen Myrtrøen fra Multiconsult holdt i januar et innlegg om MultiPEM (Multiconsult gjennomføringsmodell) og prosjekteringsledelse til studenter på Byggeprosess ved OsloMet – Oslo Metropolitan University.

– Vi fikk flere relevante spørsmål fra studentene. Spesielt interessant var det at de stilte gode spørsmål rundt hva teknologiske endringer kommer å bety for oss, sier Myrtrøen.

Etter det faglige innlegget ble studentene delt i grupper som skulle planlegge byggingen av, for så å bygge, en LEGO-figur. Planleggingsfasen er billig, og byggefasen dyr, og det gjelder å bli ferdig på lavest mulig budsjett. Vinnerteamet slo OsloMets forrige rekord, og kom i mål ca. 500 kr. under budsjett.

– Det er veldig hyggelig at Multiconsult får lov til å møte studenter på denne måten. Jeg tror vårt bidrag til økt forståelse for prosjekteringsledelse, tverrfaglighet og pågående endringer i bransjen kan være et viktig bidrag inn i utdanningen, sier Smith.

Prosjekteringsfasen avgjørende for vellykkede prosjekter

Byggeprosess ledes av Christian Nordahl Rolfsen, Universitetslektor på OsloMet. Han mener studentene fikk en god introduksjon i hvordan riktig prosjektering er avgjørende for et vellykket sluttresultat.

– Studentene og jeg er kjempefornøyde. Det var en solid forelesning med god samkjøring om prosjekteringsprosessen. Det er fint å få innblikk i prosjekteringsprosessen og de ulike fasene i et byggeprosjekt. Ole-Jørgen og Herman poengterte at god planlegging er en forutsetning for god kvalitet. Det var også verdifullt å få innblikk i Demings sirkel og en innføring i HMS og SHA, sier Nordahl Rolfsen.