HIOA_1390x576

Prosjekteringsledelse inn i studiene ved OsloMet 

OsloMet har startet emnet Byggeprosess for tredjeårsstudenter. Multiconsult har vært med i utviklingen av emnet og bistår i undervisningen med sin ekspertise innen prosjekteringsledelse.

12. februar 2015

OsloMet ønsket et kurs som tar for seg hele verdikjeden i byggebransjen, med sterke bidrag fra bransjen selv. Emnet skal gi studentene god oversikt over både de akademiske og praktiske sidene ved arbeid i byggenæringen.

– Når vi fikk mulighet til å delta i undervisningen, ville vi selvsagt bidra. Studentene er vant til oppmerksomhet fra bransjen tilknyttet rekrutteringsarrangementer, men som representant for en av de største rådgiverne synes vi det er viktig å bidra med mer substans i undervisningen. Vi har et ansvar for å bidra til å forme fremtidens ingeniører, sier Espen Bjørshol, avdelingsleder for Prosjektstyring i Multiconsult.

Innblikk i praktisk prosjekteringsledelse

Kurset ser på bransjen og aktørene i et samlet perspektiv, der representanter fra næringen utdyper fra sitt ståsted.

– Emnet gir studentene et teoretisk og praktisk grunnlag til moderne prosjekterings- og byggeledelse. Flere arkitekt- ingeniør- og byggefirmaer bidrar i undervisningen ved å gi studentene innblikk i praktisk feltarbeid. Vi vil takke Multiconsult for å gi studentene sine konsulenters synspunkter på prosjekterings- og byggeprosessen. Vi samarbeider med flere firmaer, blant annet BackeGruppen, BuildingSMART, OBOS, Skanska, Veidekke og Multiconsult. Multiconsult har både vært med i utviklingen av emnet og gjennomføring av delene som omhandler prosjektering og prosjekteringsledelse, sier Christoph Merchbrock, førsteamanuensis ved OsloMet.

Nøkkelfaktor for utvikling og forbedring

Multiconsult var nylig en hel dag sammen med rundt 100 OsloMet-studenter. Gunnar Granheim fra selskapet holdt et innlegg om prosjekteringslederens oppgaver og utfordringer. Kollega Erik Ryttervold Kvamshagen fortalte om sin hverdag som prosjekteringleder, og utfordringer han har fått innenfor feltet både som nyutdannet og mer erfaren prosjekteringsleder.

– Vi valgte denne gangen å fokusere spesielt på prosjekteringsledelse. God prosjekteringsledelse er en av nøkkelfaktorene for utvikling og forbedring i byggebransjen. Som rådgivere er det vi som har de beste forutsetningene for å inneha og utvikle denne rollen. Det er viktig at studentene kommer inn i bygge- og anleggsbransjen med en god innsikt i hva prosjekteringsledelse dreier seg om, sier Bjørshol.