"Veien til Stillhet" av Jeppe Hein

Prosjektering av landskap for Kistefos skulpturpark

Søndag 22. mai var det sesongåpning og avduking av skulpturen «Veien til Stillhet» på Jevnaker, av den danske kunstneren Jeppe Hein. Multiconsult hadde oppdraget med prosjektering av landskap i tilknytning til landskapsskulpturen.

3. juni 2016

– Det har vært et spennende og annerledes prosjekt å være med på. Det er ikke hverdagskost og få lov til å jobbe tett med en kunstner på et så omfattende, komplisert og spektakulært prosjekt, sier Hanne Tangen, som var oppdragsleder fra Multiconsult sammen med Kari Havnevik.

Skulpturen på Kistefos-museet på Jevnaker er den største installasjonen kunstneren har laget. Kistefos-museet AS/Christen Sveaas Art Collection var oppdragsgiver.

– Multiconsult har samarbeidet tett med kunstner, arkitekter og ingeniør i «Jeppe Hein Studio», med Norconsult som prosjekterte fundamentet. Prosjektering av landskap inkluderte ny atkomstvei frem til skulpturen, utsiktsplattform, trapper, stier, plassering av skulptur i terreng, plante- og materialplan, samt innpassing av pumpehus i terreng. Alle terrenginngrep, trapper og konstruksjoner har blitt prosjektert direkte i 3D, sier Kari Havnevik.

Gjenspeiler skogen utenfor

Skulpturen består av 460 søyler i blankpolert rustfritt stål. Disse er plassert i en labyrint som følger terrengets formasjoner. Inne i labyrinten finnes tre rom med ulik tematikk og størrelse.

– Kunstneren ønsket at landskapet i labyrinten skulle gjenspeile skogen rundt, så speilene reflekterer landskapet. Vegetasjonen består at arter som vokser i skogen omkring. Tanken er at vegetasjonen etter hvert skal «ta over» og bli en del av kunstverket, og det skal se litt vilt og naturlig ut, sier Tangen.

Rundt og inne i installasjonen ligger store steiner hentet fra skogen omkring. Inne i skulpturen går en smal sti dekket med en bark- og grusblanding som imiterer en sti i skogen. I sentrum av installasjonen finnes et stort skiferdekke med et intrikat mønster. Det er også en interaktiv fontene med vannstråler som kommer opp i ulike intervall.

Utkikksplattform for alle besøkende

Den eksisterende tomten hadde store terrengforskjeller. Kunstneren ønsket å fremheve høydeforskjellene og har lagt de ulike rommene i skulpturen på ulike nivåer. Landskapsarkitektene har jobbet med å jevne ut terrenget noe, og tilpasset terrenget til labyrinten. De har også innpasset en stor vannplass og et 50kvm. stort pumperom under bakken. Det har vært viktig å bevare eksisterende trær, tilpasse terrenget for ferdsel og å sørge for tilgjengelighet for alle.

– Det er en universelt utformet utsiktsplattform hvor skulpturen kan betraktes ovenfra. Det ble prosjektert kjørbar adkomstveg til pumpehuset. Denne fører også fører til et utkikkspunkt mot elven med utsikt til den gamle fabrikkens utslippsområde med store, skulpturelle rør og den gamle fabrikkbygningens flotte teglsteinsfasade, sier Havnevik.

Naturlige skiller mellom vegetasjon og stål

Det ble lagt ned mye arbeid i material- og vegetasjonsvalg for å oppnå ønsket naturlikt uttrykk. Vegetasjonssonene er plassert sammen med mosekledde steiner. Det er kun plantet grønne planter med ingen eller lite blomstring. Det er i tillegg plantet et lønnetre inne i et av skulpturens tre rom. Flere trær er plantet utenfor skulpturen, disse speiler seg flott i søylene.

Mosaikkdekket i fontenen er laget med norsk skifer, og rundt stålsøylene ble det brukt knust skifer, av tilsvarende skifertype, som skille mellom vegetasjon og stål.

– Denne løsningen er valgt både av praktiske og estetiske grunner. For å lette skjøtsel av vegetasjon rundt søylene gjør båndet med skifergrus at det ikke skal behøves å klippes helt inntil og mellom søylene. Det var komplisert prosess med uttesting av ulik norsk skifer for å finne riktige egenskaper og fargesammensetning til både fontenedekket og rundt søylene.