Unitech teknologisenter og yrkeskole | Illustrasjon: Holon

Prosjekterer nyvinnende teknologisenter og yrkesskole

Multiconsult skal prosjektere et kombinert teknologisenter og yrkesskole i Bømlo kommune for entreprenøren Veidekke, med Selskapet for industrivekst som byggherre. Unitech teknologisenter skal ha fokus på havbruk, offshore vind og målet om nullutslepp innen skipsfart.

14. august 2020
Cato A. Mørk

Teknologisenteret blir utviklet for Selskapet for industrivekst (Siva), Unitech Energy Group og Los-Elektro, mens Vestland fylkeskommune skal drive yrkesskolen. Veidekke vant pris- og designkonkurransen sammen med Holon arkitektur og Multiconsult i sommer, og planlegging av prosjektet er allerede i gang.

– Dette er et svært spennende og nyvinnende prosjekt, som vil være med på å forme havbruk, offshore vind og maritim næring framover. Vi har jobbet med en rekke prosjekter innen disse næringene, og kombinert med god kunnskap og erfaring med skole- og næringsbygg, så vil vi bruke vår tekniske spisskompetanse for å skape et unikt bygg, sier Erlend Kent, avdelingsleder for Multiconsult Stord.

Byggekostnaden er estimert til i overkant av 200 millioner kroner, og bygget på vel 8000 m2 skal stå klart våren 2022 på Rubbestadneset i Bømlo.

Godt kvalifisert

Tilbudsleder Tor Gunnar Isdahl i Veidekke forteller at de tidlig i prosessen knyttet til seg Holon arkitektur og Multiconsult, da disse selskapene var godt kvalifisert for oppgaven, spesielt med vekt på samspillsfasen i prosjektet.

– Sammen definerte vi tidlig mål og måloppnåelseskriterier for en målstyrt utvikling av prosjektet. Målene våre knyttet seg både til tilretteleggers program og økonomi, samt vår egen tilnærming til oppgaven knyttet til byggesystem og prosess for gjennomføring. Vi er svært fornøyde med tilbudsprosessen og ser nå spent frem mot samspillsfasen i prosjektet, sier tilbudsleder Tor Gunnar Isdahl i Veidekke.

Les mer om prosjektet.