Illustrasjon av Svalbardbutikken | LINK arkitektur

Prosjekterer nytt tilbygg på Svalbardbutikken

Med Consto som entreprenør skal LINK arkitektur og Multiconsult prosjektere et nytt tilbygg til Svalbardbutikken, verdens nordligste varehus.

14. april 2020

På vegne av byggherre Coop Svalbard SA skal Consto Svalbard AS gjennomføre et større byggeprosjekt ved Svalbardbutikken. Arbeidene består blant annet av et tilbygg i to etasjer på cirka 1.050 kvadratmeter per etasje, som Multiconsult prosjekter sammen LINK Arkitektur AS.

– Svalbardbutikken er et viktig for alle som bor i Longyearbyen. Vi i Multiconsult er meget stolte av å få være med på å utvikle og prosjektere et så stort og viktig bygg i lokalmiljøet, sier Lars-Thomas Nordkild, avdelingsleder for Bygg& Eiendom Nord og Svalbard i Multiconsult.

Inspirert av naturen

Naturen og landskapet på Svalbard har vært et viktig element i utformingen av bygget. Fasaden vil inneha en stående trekledning, malmfuru, som med tiden vil få en grå naturlig patinering. De inntrukne skrå veggflatene kles med slett stående trepanel med spiler i irregulært mønster.

Valgte utførelse vil også gi en fasade som fremtrer skiftende avhengig av værtype, eksempelvis vil vindretning med dens styrke sammen med nedbør bidrar til at dybdespillet i kledningen vil få snø og regn til å legge seg på fasaden i forhold til vindens retning.

Klimaet på Svalbard har de siste årene blitt mildere og våtere. Dette har påvirket utformingen av bygget og de valgte tekniske løsningene, slik at Coop Svalbard SA får et robust og bærekraftig bygg.

Les mer: