Eksisterende anlegg og planlagte arealer for nytt renseanlegg | Foto: Gustav A Eriksson

Prosjekterer nytt renseanlegg i Fredrikstad

Multiconsult skal prosjektere et nytt renseanlegg i Fredrikstad for FREVAR KF. Oppdraget omfatter et forprosjekt for avløpsrenseanlegg for Fredrikstad, eventuelt også med Sarpsborg kommune.

25. mars 2020
Cato A. Mørk

Forprosjektet skal være klart til september 2020 og omfatter flere fagområder, i tillegg til relativ omfattende grunnundersøkelser. FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.

– Dette er et veldig viktig og spennende prosjekt, som vi nå er i oppstartsfasen av. Grunnundersøkelser med både boring og seismikk starter snart, og sammen med vurdering av arealbehov, prosessløsning og kostnader vil dette være sentralt ved plassering av det nye anlegget, sier oppdragsleder Ottar Gundersen i Multiconsult.

FREVAR og Multiconsult vil sammen finne egnet teknologi som oppfyller kommende miljøkrav, og det er stort fokus på sirkulære økonomiske løsninger for driften av anlegget. Kontrakten med FREVAR KF ble inngått i begynnelsen av mars, med Envidan (underrådgiver) på prosess, og Arkitekt Astrup & Hellern.