Konseptfase med skisseprosjekt

Prosjekterer nye Drammen sykehus

Helse Sør Øst /Sykehusetbygg Helseforetak har i dag signert avtaler med Multiconsult og Erichsen & Horgen for nye Drammen sykehus. Selskapene blir ansvarlig for prosjektering av Miljø og VVS.

9. januar 2018

Avtalene med Helse Sør-Øst/Sykehusbygg ble signert 14. desember og kontraktsverdi for de to avtalene er estimert til totalt 78,4 millioner kroner. Kontraktspartner for Miljø-kontrakten er Multiconsult, mens Erichsen & Horgen er kontraktspart for VVS-kontrakten. I tillegg vant også Multiconsults datteselskap, LINK arkitektur, konkurransen om å tegne sykehuset.

-Dette er en stor seier for Multiconsult og Erichsen & Horgen. Det nye sykehuset er et krevende prosjekt og vi vet konkurransen har vært hard. Nært samarbeid på Tønsberg-sykehuset har vært nøkkelen til at vi har lykkes med å synliggjøre den faglige kvaliteten som ligger i Multiconsult, LINK arkitektur og Erichsen & Horgen. Gode erfaringene fra tidligere samarbeid tar vi med oss inn i arbeidet med nytt sykehus Drammen, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Miljø-kontrakten omfatter forurenset grunn, avfall, miljøledelse, ROS analyser, materialvalg og klimagass, mens VVS-kontrakten består av VVS, VA, energi og inneklima. Begge kontraktene består av bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt og forprosjekt til en kontraktsverdi på henholdsvis NOK 2,5 og 10 millioner for Miljø og VVS. Kontraktene inneholder også opsjoner på detaljprosjektering og oppfølging i  byggeperioden. Kontraktsperioden er for om lag seks år med oppstart av forprosjekt i januar 2018.

Dette viser at Multiconsult sin satsning innen sykehusbygg gir avkastninger. Dette er et prosjekt med høye ambisjoner. Det er da ekstra moro at vi har innfridd kundens høye forventninger til det tekniske innholdet i tilbudet og dette er en utfordring vårt sterke prosjekt-team gleder seg til å ta fatt på, sier Petter Skattum, markedssjef Bygg & Eiendom i Multiconsult.

Datterselskap tegner sykeshuset

LINK arkitektur AS, i samarbeid med Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter, gikk seirende ut av konkurransen om å tegne Nye Drammen Sykehus. Kontrakten som LINK arkitektur og samarbeidspartnere er tildelt gjelder arkitektur, interiør arkitektur og landskapsarkitektur.
LINK arkitektur er et heleid datterselskap av Multiconsult.

Om nye Drammen sykehus

Drammen sykehus er et stort og nyskapende prosjekt på om lag 121 000 kvadratmeter og inneholder bygninger for psykiatri, rus, somatikk og stråleterapi. Det nye sykehuset skal dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på over 500 000 innbyggere. Bygget for somatikk blir på ca. 88 000 kvadratmeter og vil blant annet romme sengeposter (alle sengerom er én-sengsrom), poliklinikk, operasjonsstuer, intensiv og føde. Bygget for psykiatri og rus vil være ca. 23 000 kvadratmeter og vil blant annet romme døgnplasser psykisk helsevern. Samlokalisering
av somatisk og psykiatrisk funksjoner vil legge til rette for integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Stråleterapibygget blir på ca. 10 000 kvadratmeter.

Oppstart klinisk drift vil være i 2024/2025. Det vil bli lagt opp til at det nye sykehuset tas i bruk gradvis etter hvert som deler ferdigstilles.