Jernbanestrekning Furnesbakken – Stange skal oppgraderes, blant annet ved Tangen stasjon | Foto: Wikipedia/Mælumsløkka

Prosjekterer for nytt dobbeltspor på Dovrebanen

Multiconsult skal prosjektere underbygning for nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Furnesbakken – Stange. Oppdraget utføres for Hæhre Entreprenør som er blitt valgt av Bane NOR til å bygge den 12 km lange jernbanestrekningen.

7. november 2023
Cato A. Mørk

Bane NOR gjennomfører omfattende forbedringer på Dovrebanen for å legge til rette for kortere reisetid, flere avganger og bedre punktlighet. Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, står klart ved utgangen av 2027, blir det flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. Hele prosjektet omfatter ca. 30 km nytt dobbeltspor mellom Kleverud og Åkersvika.

Som en del av denne InterCity-utbyggingen inngår den 12 km lange strekningen Furnesbakken – Stange som skal gjennomføres som en totalentreprise. Ny Tangen stasjon inngår også som en del av denne entreprisen. Hovedarbeidene består blant annet av masseflytting, veiomlegging, bygging av konstruksjoner og VA-anlegg.

Gjennom det siste året har Multiconsult i samarbeid med Hæhre Entreprenør utarbeidet et vinnertilbud. Multiconsult skal stå for detaljprosjekteringen for Hæhres arbeider for Bane NOR.

– Etter ett år med tilbudsarbeid sammen med Hæhre ser vi veldig frem til å kunne begynne med detaljprosjektering og bidra med vår tverrfaglighet og solide kompetanse til å realisere denne jernbanestrekningen og ytterligere forbedre togtilbudet til de reisende, sier oppdragsleder Preben Rangnes i Multiconsult.

Kontraktens hovedmengder omfatter blant annet:

  • Ca. 12 km underbygning for dobbeltsporet jernbane
  • 11 konstruksjoner
  • 1 stasjon inkludert Tangen jernbanebru
  • Offentlige søknader
  • Offentlige og private veier
  • Parkeringsanlegg
  • Elektro
  • Massehåndtering og -lagring
  • Bruddarbeider

Prosjekteringsarbeidet er satt i gang og planlagt byggestart er i løpet av november 2023.

Les også: