Neelum Jheelum vannkraftverk Pakistan Foto Norplan

Neelum-Jhelum | Foto: Multiconsult

Prisvinnende masteroppgave i samarbeid med Multiconsult

Magni Vestad fikk Bergringens pris for beste masteroppgave under Bergdagen 12.mars. Multiconsult har bistått som rådgivere inn mot oppgaven som omhandler geologiske forhold ved vannkraftverket Neelum-Jhelum i Pakistan.

19. mars 2015

Bergprisen gis av Bergringen, sammen med Institutt for Geologi og Bergteknikk på NTNU til en masteroppgave som har utmerket seg spesielt innen faget.

– Etter fem år på studiet er det fantastisk å få en slik utmerkelse. Det er en fin avslutning på flotte år ved NTNU, sier Vestad, som i dag jobber som ingeniørgeolog i Multiconsult.

Multiconsult har bidratt med data og rådgivning til oppgaven, og er også representert i Bergringen.

En ekstra motivasjon for faget

-Prisen gir ekstra motivasjon for faget, spesielt siden jeg har fortsatt å jobbe med Neelum-Jhelum HPP prosjektet etter at jeg begynte i Multiconsult, sier Magni som jobber med Dammer og Undergrunnsanlegg.

I samarbeid med Multiconsult undersøkte hun verifisering av ulike metoder for analyse av plastisk deformasjon, ved å sammenligne og kalibrere modellene basert på målte deformasjoner i kraftstasjonshallen ved Neelum Jhelum HPP i Pakistan.

Multiconsult som faglig støttespiller

Multiconsult er clients consultant på Neelum Jhelum HPP, og flere av medarbeidere har vært og er stasjonert i Pakistan. Multiconsult skaffet nødvendig data til masteroppgaven, og ble brukt som diskusjonsparter for å verifisere funn i Magnis analyse.

Store deler av Magnis studie gikk på geologiske forhold ved Neelum Jhelum, og evaluering av feltdata og målinger i kraftstasjonshallen. En viktig konklusjon er at dagens eksisterende metoder ikke er eget for analyse av plastisk deformasjon i kompliserte fjellhaller, og at eksterne faktorer har langt større betydning for stabilitet i store fjellhaller.