1/7

E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen ble hedret med Vakre vegers pris. (Foto: Knut Opeide)

2/7

Herman Smith (t.h) og Bendik Nesje mottok prisen for beste praksis sammen med BetonmastHæhre.

3/7

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrakte pris til Tønsbergprosjektet. (Foto: Stine Østby)

4/7

Multiconsult hadde beste løsning for Nidarosdomen: Ulf Christensen (til venstre), Anna Frederikke Østby og Wolfgang Kampel. (Foto: Chin-Yu Lee/Trondheim kommune)

5/7

Håhammeren turvei og bro ble folkets favoritt i Stavanger.

6/7

Radisson Hotel Atlantic var en av de tre nominerte til Cityprisen Rogaland 2018.

7/7

Sarvsfossen dam er nominert til prisen Betongtavlen.

Priset for godt samarbeid

Et stort antall av Multiconsults arbeider har vunnet priser i høst. Det vitner om faglig dyktighet, modige kunder og godt samarbeid i oppdragene.

19. november 2018

Nylig ble et større oppdrag i Gudbrandsdalen hedret med Vakre vegers pris. I høst vant også Multiconsult sammen med BetonmastHære Beste praksis-prisen for prosjektering og bygging av Smisto kraftverk. Dessuten har Tønsbergprosjektet fått pris for bruk av nyvinnende teknologi. Multiconsult og LINK arkitektur deltar i dette prosjektet gjennom rådgiversammenslutningen CURA. I tillegg kommer seier i energikonkurranse for Nidarosdomen og flere nominasjoner.

– Alle utmerkelsene varmer stort. De er et tegn på at vi har gjort god jobb for kundene våre. Spesielt gledelig er det at prisene kommer til oppdrag der lagarbeid har vært sentralt. At vi har faglig sterke medarbeidere som også fungerer flott i team. Tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling er helt sentralt i selskapskulturen vår, sier fungerende HR-direktør Ingela Moene.

Vakre vegers pris

Helt i slutten av oktober utropte Statens vegvesen E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen til vinner av Vakre vegers pris.
– I Gudbrandsdalen er den 33 kilometer lange parsellen av E6 lagt i en ny vegtrasé utenom bygdesentre og tettsteder. Linjevalget framstår som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside, heter det blant annet i juryens uttalelse.

Multiconsult har utarbeidet konkurransegrunnlag, byggeplaner og hatt oppfølging i byggetiden for ny E6. Arbeidet omfatter prosjektering av ny tofelts veg, tunnelløp med portaler, kulverter, tekniske bygg, bruer, rasteplasser samt flere lokalveger.

– I fjor ble samme prosjekt også kåret til årets anlegg. Vi er veldig stolte av det vi fikk til i dette oppdraget, og prisen viser at Multiconsult her har lykkes med å skape et flott prosjekt til beste for kunde og reisende, sier direktør for samferdsel Morten Alstad.

Bygger rett fra BIM

På RIFs høstkoneranse mottok Multiconsult og BetonmastHære Beste praksis-prisen av Bygg 21 – et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Bakgrunnen er prosjektering og bygging av Smisto kraftverk i Nordland, utført helt uten bruk av 2D-tegninger.

– Dette oppdraget startet for ca. 3,5 år siden da vi sammen med BetonmastHæhre som totalentreprenør skulle få til et godt samarbeid for et komplekst prosjekt. Samtidig satte vi oss det som den gang var et hårete mål om å utføre all prosjektering og bygging rett fra BIM-modeller, sier oppdragsleder Herman Smith i Multiconsult.

Erfaringen så langt tilsier at det ligger 50 prosent kostnadsreduksjon bare i produksjon av tegninger. Modellen vil også kunne brukes effektivt gjennom hele kraftverkets levetid. Mulige feilkilder er vesentlig redusert. Et annet viktig element er muligheten for å gjennomføre byggbarhetsanalyser løpende. Materialleveransene vil dessuten kunne planlegges mer effektivt, noe som er helt nødvendig med tanke på prosjektets kompleksitet og geografisk beliggenhet.

Suksess med samarbeid

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrakte i midten av oktober prisen Gullhammeren 2018 til Tønsbergprosjektet, som står for utbyggingen av Sykehuset i Vestfold. Multiconsult og LINK arkitektur deltar i prosjektet gjennom rådgiversammenslutningen CURA, sammen med Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen. Gullhammeren-prisen er innstiftet for å synliggjøre gode eksempler på personer, prosjekter og virksomheter som bidrar til å bringe bygge- og eiendomsbransjen framover

– Tønsbergprosjektet mottok prisen fordi vi benytter nyvinnende teknologi som utnytter en digital modell for å få bedre dokumentasjon for drift og vedlikehold av byggene. Multiconsult og LINK arkitektur er sentrale i å utvikle og implementere teknologien, og for oss er dette viktig fordi det er et tigersprang inn i den digitale tidsalderen for dokumentasjon av bygg i forvaltning og drift. Prosjektet bygger viktig kompetanse og kunnskap om bygningsinformasjon i livsløp, sier Steen Sunesen, arkitekt og digitaliseringsansvarlig i LINK arkitektur.

Energiløft for Nidarosdomen

Tidligere i høst vant Multiconsult en internasjonal konkurranse for å finne klimavennlige energiløsninger til Nidarosdomen. Prinsippene er overførbare til mange av de andre steinkirkene vi har rundt om i Norge.

Oppvarmingen av Nidarosdomen byr på store utfordringer. Innetemperaturen kan være ganske lav når besøkende rusler rundt i yttertøy, men må være høyere når publikum sitter rolig på stoler og hører på lengre konserter. Samtidig har mye av interiøret og orglene ikke godt av for store fukt- og temperaturvariasjoner.

Multiconsult foreslår et sonestyrt system hvor varmluft tilføres gjennom åpninger i gulvet på de områdene der det til enhver tid er behov for det. I dag varmes Nidarosdomen opp med strøm og fjernvarme, men vinnergruppen har også sett på muligheter for å bruke brønnvarme og solceller slik at kirken på sikt kan bli mer selvforsynt med energi.

Folkefavoritten Håhammeren

I starten av november ble Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2018 tildelt boligprosjektet Holmegenes, men det var Håhammeren turvei og bro som var folkets favoritt. I tillegg til juryens seks stemmer, har nemlig Stavangers befolkning i år hatt mulighet til å påvirke resultatet gjennom å stemme via sosiale medier og på kommunens nettsider.

– Det kom inn totalt 1900 stemmer og et overveiende flertall stemte på oss. Det har vært rørende å lese de mange kommentarene som har strømmet inn på sosiale medier. Dette viser at prosjektet har fått en viktig plass blant befolkningen, sier designer Karen Hatleskog Zeiner i Multiconsult.

Finalist i Stavanger

Radisson Hotel Atlantic var en av tre nominerte til Cityprisen Rogaland 2018. Hotellet er tegnet av LINK arkitektur og Multiconsult har bidratt bredt i totalrenoveringen. Cityprisen, hvor BGE Contemporary Art Gallery ble endelig vinner, deles ut til en byggherre som strekker seg lenger med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter for å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder. Prosjektet skal gi området og allmennheten en verdi og det skal være miljø- og klimaeffektivt.

Multiconsult har bevisst jobbet for å finne en god plattform for samarbeid med entreprenøren Backe Bygg. I dette prosjektet var målsettingen at selskapene sammen skulle vinne tilbudet til byggets eier, KLP Eiendom.

–  Multiconsult stilte med mye god kompetanse, vi hjalp til med tilbudsoppsett, referanseprosjekt og oppgaveforståelsen og vi gjorde noen veloverveide kalkyler. Vi stilte med erfarne konsulenter for å gjøre noen kvalifiserte vurderinger på fagene bygningsfysikk, brann, miljø, geo og byggeteknikk, og det var mange ulike konstruksjoner å ta tak i. Hele tilbudsteamet jobbet vel vitende om at vi la ned en del arbeid med å sette oss inn i prosjektet, i stedet for å skrive tilbudsbrev. Gleden var derfor stor da vi vant, foran andre store tilbudsteam, sa tilbudsansvarlig for Multiconsult, Heidi Senstad, da hotellet sto ferdig i vår.

Ruvende finalist i sør

Prisen Betongtavlen deles i slutten av november ut av Norsk Betongforening og Norske arkitekters landsforbund. Sarvsfossen dam i Bykle i Aust-Agder er en av seks kandidater. Det er en 50 meter høy hvelvdam, prosjektert av Multiconsult, og er den største dam av denne typen siden 80-tallet. Dammen har en dobbeltkrum bueform som utnytter betongens konstruktive egenskaper. Dammen magasinerer vann i Otraelven, og gir fornybar kraftproduksjon.

– Det er sjelden at et slikt stort damprosjekt bidrar så positivt i nærmiljøet. Sarvsfossen dam ligger fint i terrenget tett inntil Bykles sentrumsbebyggelse og bidrar ikke bare med ren vannkraft, dammen sikrer også veiforbindelse til den andre siden av dalen via bru på toppen av dammen. Ved å fylle den tidligere utilgjengelige kløften med en ny stille vannvei, vil dammen også tilby nye rekreasjonsområder nord for sentrum, uttaler juryen.