1/5

Cathrine Mørch ble som en av tre nominert til prisen Årets unge rådgiver 2018.

2/5

Stanislas Merlet ble i september kåret til årets unge rådgiver i Europa.

3/5

Knut Aaneland (til venstre) fikk prisen Årets ildsjel av administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF og utviklingssjef Ari Soilammi i RIF.

4/5

Styreleder Eivind Heimdal (til høyre) i Norsk Betongforening delte ut FoU-prisen til Morten Engen. (Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien)

5/5

Nora Holand leverte den beste masteroppgaven, mener VVS-foreningen.

Prisdryss til Multiconsult-medarbeidere

På bare noen uker har en rekke medarbeidere i Multiconsult blitt hedret med en mengde priser. Det er både et tegn på at det jobber mange flinke folk i Multiconsult, og at selskapet satser mye på medarbeidernes kompetanseutvikling.

30. oktober 2018

Tirsdag 23. oktober ble Knut Aaneland kåret til Årets ildsjel av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), bare en knapp uke etter at Morten Engen fikk Norsk Betongforenings FoU-pris. Tidligere i måneden var Cathrine Mørch nominert som en av tre til prisen Årets unge rådgiver, også den deles ut av RIF. Fjorårets vinner, Stanislas Merlet, gikk tidlig i september helt til topps i konkurransen Årets unge rådgiver i Europa.

Det skal også nevnes at Nora Holand nest siste uke i oktober fikk pris fra VVS-foreningen for sin masteroppgave, at Multiconsult og Betonmasthære vant Bygg21s «Beste praksis»-pris og at rådgiversammenslutningen bak utbyggingen av Sykehuset i Vestfold fikk pris for teknologiutviklingen til Tønsbergprosjektet. Endelig ble E6 mellom Frya og Sjoa tildelt Vakre vegers pris 2018 helt i slutten av oktober. Det er et prosjekt Multiconsult-gruppen har vært sterkt involvert i.

En god sirkel

– Som relativt ny i organisasjonen er jeg imponert over alle de engasjerte medarbeiderne med stor fagkunnskap det er i Multiconsult, sier fungerende HR-direktør Ingela Moene.

Hun legger til at dyktige mennesker tiltrekker seg andre dyktige mennesker. Derfor prioriterer Multiconsult den enkelte medarbeiders mulighet til å videreutvikle seg, blant annet gjennom å satse mye på innovasjon og tverrfaglig samarbeid.

– Dessuten er mitt klare inntrykk at Multiconsult bruker mer ressurser på internopplæring enn det som er vanlig i bransjen, legger Moene til.

Digitaliseringsforbildet Mørch

Teknologileder og digitaliseringsekspert i Multiconsult, Cathrine Mørch, ble som et av tre talenter nominert til prisen Årets unge rådgiver 2018 i regi av RIF. Hennes faglige engasjement for digitalisering og teknologianvendelse strekker seg langt ut over Multiconsult, og har gitt henne en betydelig stemme inn mot bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

– Cathrine har deltatt i oppdrag innen alle Multiconsults forretningsområder og er i stand til å se muligheter på tvers av fag og markedsområder. Hun ser totaliteten og hva som skaper verdi og bærekraftig utvikling for kunder, samarbeidspartnere, Multiconsult og samfunnet. Med sitt utadvendte engasjement og sin gode relasjonskompetanse er hun en etterspurt ressurs innen digitalisering og teknologianvendelse både internt og eksternt. Cathrines faglige kompetanse og personlighet gjør henne til en fremragende rådgiver og fagekspert som rådgiverbransjen trenger, heter det i nominasjonskomiteens begrunnelse.

Solstjernen Merlet

I september ble fjorårets vinner av denne prisen, solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult, kåret til Young Professional of the Year 2018 i EFCA sin anerkjente kåring. Dette er første gang i historien at en rådgiver fra et norsk selskap vinner denne prisen.
Juryen trekker fram Stanislas som et faglig fyrtårn innen et betydningsfullt fagområde i rask utvikling. Med faglig bredde og dyptgående kompetanse bidrar Stanislas til å løfte kunnskapsnivået i solenergimiljøet, gjennom foredrag, kurs og artikler både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er kjempekult å vinne, både for egen del og for solenergimarkedet. Prisen sier mye om hvilke dører Multiconsult har åpnet for meg. Det å trekke på fagressurser fra hele selskapet har utvidet mulighetene for å jobbe med det jeg synes er spennende, nemlig å bruke tradisjonell teknologi på nye måter i ulike markeder. På få år har vi blitt nummer én på solkraft i Skandinavia. Jeg og kollegene mine bruker mye tid på forskning og utvikling, så jeg håper anerkjennelsen bidrar til flere prosjekter både i Norge og i verden forøvrig, sier Merlet i en kommentar.

Ildsjelen Aaneland

Seniorrådgiver Knut Aaneland i Multiconsult er leder for RIFs ekspertgruppe for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA). Denne gruppen er en av RIFs mest aktive og produktive ekspertgrupper og 23. oktober kåret foreningen Aaneland til Årets ildsjel.

– Under hans ledelse har gruppen blant annet utarbeidet en nyskapende veileder for ivaretagelse av SHA i prosjekteringen. Veilederen har fått god anerkjennelse i hele byggenæringen og blir nå brukt som grunnlagsdokument for store offentlige anskaffelser. Knut har bred kompetanse fra HMS og bransjearbeid i olje- og gassnæringen og har brakt med seg denne erfaringen inn i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE), blant annet gjennom hans sentrale rolle som RIFs styrerepresentant i Samarbeid for Sikkerhet i BAE-næringen, heter det i juryens begrunnelse.

Betongeksperten Engen

Morten Engen ved seksjon Industri og anlegg i Multiconsult Oslo ble 18. oktober tildelt Norsk Betongforenings FoU-pris for 2018. Han får prisen for sin PhD-avhandling, og ifølge juryens begrunnelse har Engen på en eksemplarisk måte demonstrert hvordan forskning kan kobles mot og nyttiggjøres i egen bedrifts virksomhet. Resultatene er også allerede innarbeidet i undervisning ved NTNU, hvor Engen har en deltidsstilling.

– Morten har blant annet utarbeidet en ikke-lineær materialmodell for betong som allerede er benyttet for flere konstruksjoner med gode resultater. På grunn av sine analytiske evner og sterke interesse for faget, er han sentral i de fleste faglige diskusjoner i miljøet, sier Kjetil Slåttedalen, seksjonsleder for Betongkonstruksjoner i Industri og anlegg i Oslo.

Nytenkende Holand

Dagen før Engens heder fikk Nora Holand VVS-foreningens pris for sin masteroppgave «Pubertetsduft: Bør luftmengden per person differensieres etter ulike brukergrupper?». Prisens formål er å fremme forskning og utvikling innen VVS-faget, og støtte forskningsprosjekter og unge, lovende forskere som vil ut på konferanser.

– Vinneren av VVS-prisen leverte en særdeles bra masteroppgave og fikk en sterk A. Hun har også rukket å bli en fremtredende medieperson med særlig fokus på å rekruttere jenter til teknologiske fag, og har et stort formidlingstalent, sa professor Mads Mysen ved OsloMet under prisutdelingen.