Nye Våler Kirke | Foto: Rasmus Norlander - Zürich

Prisdryss for Nye Våler kirke

Nye Våler kirke i Solør i Hedmark, som ble kåret til Årets bygg 2015, vant nok en prestisjetung pris under Archmarathon Awards 2016 i Milano i mai.

23. mai 2016

Foto: Rasmus Norlander – Zürich

Nye Våler kirke er oppført i heltreløsninger av tre og bjørk. Prosjektet vant nylig Archmarathon Awards 2016, norgeshistoriens nest største arkitektkonkurranse med 239 deltagere fra 23 land, marginalt færre enn for Operahuset i Oslo. Kirken erstatter den gamle 1800-tallskirken som brant ned i 2009. Multiconsult har stått for akustisk og vibrasjonsteknisk prosjektering i alle faser.

Arkitektoniske og akustiske kvaliteter spiller på lag

Anders Løvstad og Jens Holger Rindel i Multiconsult har hatt lyd- og vibrasjonsteknisk prosjektering fra skissefasen til ferdigstillelse. De akustiske forholdene i kirkerommet er naturlig nok det viktigste i et slikt kirkebygg. Andre momenter, som eksempelvis høy lyd fra kirkeklokker som for Våler kirke henger rett over dåpssakristiet, er også ivaretatt.

– Samarbeidet med arkitekt Espen Surnevik har vært godt og direkte, da prosjektets arkitektoniske og akustiske kvaliteter må spille på lag. Det er moro å jobbe med bygg der det er behov for spesielle akustiske og vibrasjonstekniske løsninger. I tillegg er det naturligvis artig at sivilarkitekt Espen Surnevik i MNAL vinner disse prisene og får velfortjent anerkjennelse i etterkant av prosjektet, sier Anders Løvstad, akustiker i Multiconsult.

Gode tilbakemeldinger fra artister og brukere

Kunstner Espen Dietrichson utarbeidet vindusnisjer som en del av kirkens kunstneriske uttrykk, som også var gunstige akustisk. Det har vært en svært aktiv brukergruppe i prosjektet, som har gitt innspill og ønsker for prosjektet. Et kirkerom er avhengig av god og lang etterklang, uten at farging av lydbildet eller ekkoeffekter oppstår.

– Kirken har fått gode tilbakemeldinger fra artister og brukere for de akustiske forholdene. Kirkebygg er spennende og artige prosjekter for Multiconsult å være med på. Vi er allerede godt i gang med et nytt kirkebygg, Østre Porsgrunn kirke, i samarbeid med sivilarkitekt Espen Surnevik i MNAL og Trodahl arkitekter. Her har vi også har vært med fra innledende faser, og prosjektet går nå inn i detaljfasen, sier Ingunn Milford, seksjonsleder for akustikk i Multiconsult.