Nora Holand, vinner av beste masteroppgave.

Pris for beste masteroppgave

Nora Holand fikk pris fra VVS-foreningen for sin masteroppgave i energi og miljø i bygg om pubertetsduft og ventilasjon.

23. oktober 2018

VVS-Prisen på 20 000 kroner deles ut til beste masteroppgave innen VVS fra Norges arktiske Universitet, NTNU og OsloMet. Prisen ble etablert i allerede i 1960, og deles ut av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forenings stiftelse for forskning.

Se film om Noras masteroppgave her.

Formålet er å fremme forskning og utvikling innenfor VVS-faget, og støtte forskningsprosjekter og unge, lovende forskere som vil ut på konferanser.

– Vinneren av VVS-prisen leverte en særdeles bra masteroppgave, og fikk en sterk A, fortalte professor ved OsloMet, Mads Mysen, ved prisutdelingen.

– Hun har også rukket å bli en fremtredende medieperson med særlig fokus på å rekruttere jenter til teknologiske fag, og har et stort formidlingstalent.

Mysen la til at han selv trakk seg fra vurderingen av dagens vinner fordi han var hennes veileder.

– Jeg ble ekstremt glad og overrasket. Det er jo over et år siden jeg leverte oppgaven, og morsomt at den fortsatt var aktuell for noe sånt. Jeg tenkte da jeg leverte at oppgaven var veldig enten eller, enten blir den tatt godt imot eller så er den totalt verdiløs. Morsomt at det ble tommel opp! Jeg ble så klart veldig begeistret for selve vurderingstesten, og synes det var stort at den handlet om oppgaven min. Og så blir jeg jo motivert til å bli god i mitt eget fag når jeg føler meg litt heiet på, sier Nora, som jobber som sivilingeniør VVS i Multiconsult.

Juryen begrunnet prisen slik:

«Kandidatens oppgave er svært interessant fordi den omhandler et nytt forskningstema. Den er godt bygget opp og klart formulert. Stram og tydelig i disposisjonen. Den har en klar konklusjon. Dette er en oppgave som gir oss ny og nyttig kunnskap med betydning nasjonalt og internasjonalt.»

Nora Holands vinneroppgave «Pubertetsduft: Bør luftmengden per person differensieres etter ulike brukergrupper. » nådde opp i hard konkurranse med fem andre svært gode masteroppgaver med toppkarakter.

Oppgavene ble vurdert av en jury som har bestått av Ida Bryn fra OsloMET og Erichsen & Horgen, Natasa Nord fra NTNU, og Mads Mysen fra OsloMET og GK Inneklima, og ble delt ut på VVS-dagene på Lillestrøm 18. oktober 2018.