1/3

Eksplosjonen og den påfølgende brannen førte til store menneskelige og materielle skader.

2/3

Anlegget slik det så ut før eksplosjonen.

3/3

Deler av bygningsmassen ble blåst bort i eksplosjonen.

Prioriterer sikkerhet

Metallco Aluminium på Eina i Oppland opplevde en tragisk eksplosjon i fjor. Multiconsult har lagt ned et solid arbeid for at noe slikt ikke skal skje igjen.

10. august 2018

Metallco Aluminium bruker skrap til å lage støpelegeringer. De største kundene benytter produktene til å produsere bildeler. I november i fjor var det en kraftig eksplosjon i en av smelteovnene. Deler av bygningsmassen ble blåst bort, to ansatte omkom og andre fikk store skader.

Nå er anlegget i ferd med å bli bygd opp igjen, men det blir vesensforskjellig fra det gamle. Multiconsult har gjennomført flere analyser og identifisert mulige sikringstiltak. Alt er nøye gjennomtenkt og strukturert.

– Det er lagt inn mye sikring i det nye anlegget, forsikrer seniorrådgiver Hans Konrad Lundekvam i Multiconsult.

Bygger nytt

Årsaken til ulykken er ikke 100 prosent fastlagt, men en granskningsgruppe har konkludert med at det trolig er kommet inn noe fremmedmateriale sammen med skrapet, og det har provosert fram en vanndampeksplosjon etterfulgt av en begrenset aluminiumseksplosjon.

Multiconsult har gjennomført en detaljert risikoanalyse av selve driften av anlegget. Selskapet har også utarbeidet en ROS-analyse (risiko og sårbarhet) for å vurdere påvirkningen fra driften av anlegget på omgivelsene, noe kommunen krevde for å gi tillatelse til gjenoppbygging.

Kommunen krevde også en oppdatert støyberegning. Det blir en del bråk når anlegget får inn skrap, for eksempel når gamle aluminiumsfelger dumpes på asfalt. Etter råd fra Multiconsult planlegger Metallco nå en rekke støydempende tiltak.

Blant tiltakene som er foreslått, er et eget bygg for kverning av skrap i en tyggemaskin. Noe som reduserer både støy og faren for eksplosjoner. Andre tiltak er utvidet visuell inspeksjon av skrapet når det kommer inn og tørking av aluminiumene før det mates inn i smelteovnene.

Tett kommunikasjon

– Underveis i arbeidet var det usikkert om man måtte lage en ny reguleringsplan basert på oppdatert ROS og støyberegninger på det nye anlegget. Derfor hadde vi med en arealplanlegger i oppdraget som jobbet tett med kommunen. Konklusjonen ble imidlertid at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan, forteller Lundekvam.

En viktig del av oppdraget var også å presentere arbeidet for naboer og andre interessenter for å imøtegå bekymring for støy og redsel for nye ulykker.

– Det nye anlegget vil være i full drift i januar 2019. Utstyr er bestilt og begynner å monteres i fabrikken i fra midten av august. Det ødelagte anlegget er alt revet og et nytt bygg for lager og kontorer vil bli bygget og stå ferdig våren 2019, forteller daglig leder Terje Lofthus i Metallco Aluminium.

Lundekvam sier at noe av det mest utfordrende med oppdraget var å jobbe med en bedrift i et lokalsamfunn som er sterkt preget av den tragiske ulykken. Samtidig framholder han at holdningen Multiconsult ble møtt med fra Metallco-ledelsen var svært inspirerende. I stedet for avvise tiltak som for dyre eller kompliserte, var de positive til å se nærmere på alle mulige forbedringer.

– Dessuten er det gledelig å se konkrete resultater av arbeidet vårt. Dette vil bli et veldig bra anlegg når det blir ferdig, legger han til.