Presenterte ny forskning på prestisjekonferanse

Tre medarbeidere i Multiconsult presenterte ny forskning innen Kyst-, Marin- og Arktisk teknologi på IAHR 2016 i Michigan, USA.

6. september 2016

Edmond Hansen, Hege Lindbjør Nilsen og Åse Ervik sto på talerlisten under den viktige og prestisjetunge International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) International symposium on ice like før sommeren 2016. Konferansen ble avholdt ved University of Michigan, USA.

– Multiconsult har opparbeidet seg solid kompetanse innen kaldt klima og arktisk teknologi som har blitt internasjonalt anerkjent. Vi har gjennom flere år valgt å delta aktivt i prestisjetunge konferanser innen fagområdet. I år stilte Multiconsult med tre foredragsholdere som til sammen presenterte fem artikler under IAHR, sier Egil Møen, seksjonsleder for marine konstruksjoner i avdeling industri- olje og gass.

Kort om foredragene:

Edmond Hansen i avdeling Marin teknologi ved Multiconsults kontor i Tromsø presenterte artikkelen «Effects of the observational footprint on the ice thickness distribution». Artikkelen beskriver et forsøk på å belyse systematiske forskjeller mellom datasett på istykkelser fra fire forskjellige målemetoder (Upward looking sonar (to metoder), EMbird og ICESat). Artikkelen er skrevet i samarbeid med Juliane Borge, også fra Multiconsult sitt kontor i Tromsø.

Hege Lindbjør Nilsen i avdeling Industri, olje og gass i Multiconsult Oslo presenterte et utdrag fra masteroppgaven sin om analyser av førsteårs skrugarder. Artikkelen har tittelen «FEM-CEL simulations of full scale and model scale punch tests on ice rubble with the modified cam clay model» og handler om skalering av materialegenskaper oppnådd ved modellskala testing (i skipstank) til fullskala. Testene og analysene fokuserer på materialegenskapene til den ukonsoliderte delen av en skrugard. Modellskala og fullskala «punch-tester» på skrugarder har blitt simulert i elementanalyse-programvaren Abaqus og sammenlignet med eksperimentelle resultater.

Åse Ervik fra avdeling Marin teknologi i Multiconsult Tromsø, som for tiden jobber med sin doktorgrad på NTNU, presenterte 3 artikler fra sine feltstudier på Svalbard. Doktorgraden utføres i samarbeid med SAMCoT og har tittelen “Ice ridge loads on fixed structures, numerical and experimental investigations considering the effect of temperature”. Åse presenterte følgende artikler under IAHR 2016: «Drifting ice ridges in the arctic ocean during May-June 2015: Part 1: An overview of measurements», «Part 2: Thermodynamic properties and melting rate» og «Part 3: Evolution in geometry and small-scale strength». Artiklene gir en oversikt over målinger som er gjort og undersøke morfologiske, termodynamiske og mekaniske egenskaper av fire driftende førsteårs skrugarder i Nordishavet; deriblant smelterate, geometri og styrke.