1/2

Øystein Holm og Oda A. Hjelme har undersøkt potensialet for kraftproduksjon langs vei og bane | Foto: Cato A. Mørk

2/2

Illustrasjon av kraftproduksjon langs infrastruktur | Foto: hying51/Adobe Stock

Potensiale for kraftproduksjon langs vei og bane

En fersk rapport viser at det er et betydelig potensiale for fornybar kraftproduksjon i forbindelse med bygging av vei og jernbane.

5. mai 2023
Cato A. Mørk

Multiconsult har gjennomført en studie rundt potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med infrastrukturbygging. Denne studien er en del av Nye Veiers prosjekt «Kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser», og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen.

– Vi har sett på potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med infrastrukturbygging. Spesielt har vi tatt for oss kraftproduksjon ved vei og bane, med fokus på sol- og vindkraft, sier Oda Andrea Hjelme som sammen med oppdragsleder Øystein Holm har utarbeidet rapporten for Multiconsult.

I rapporten «Muligheter for kraftproduksjon i forbindelse med bygging av vei og jernbane» pekes det på at utnyttelse av infrastrukturområder til elektrisitetsproduksjon kan øke nytten av infrastruktur-investeringer når man allerede gjør arealbeslag. Samtidig vil elektrifisering av transportsektoren kreve større mengder elektrisk kraft, og kraftproduksjon langs infrastruktur kan løse noe av behovet.

– Bruk av gråe arealer til fornybar kraftproduksjon har et stort potensial. For å utnytte dette potensialet er det viktig at dette blir vurdert tidlig i planarbeidet og at det blir lagt til rette for kraftproduksjon, sier Oda Andrea Hjelme.

Rapporten peker også på noen utfordringer for utnyttelse av infrastruktur til fornybar kraftproduksjon og det foreslås noen punkter for videre arbeid.

Les mer:
Muligheter for kraftproduksjon i forbindelse med bygging av vei og jernbane

Fire rapporter setter kursen for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren