Postbygget i Oslo skal redefineres som signalbygg

Gjennom konkurransen «The Nordic Built Challenge» ønsker Multiconsult å bistå til at det gamle signalbygget i Oslo skal fremstå som en bærekraftig bauta og på nytt bli et markant signalbygg i hovedstaden.

30. januar 2013

Bærekraftig utvikling

Konkurransen er for å fremme bærekraftig utvikling av de mest vanlige typene bygg i Norden hvor det konkurreres om et prosjekt for hver av de nordiske landene. Det kåres nasjonale vinnere og av disse står man til slutt igjen med en hovedvinner.

– Slike konkurranser er viktig for å sette fokus på områder der det er viktig at bransjen løfter seg, og dette er noe vi prioriterer i Multiconsult. For oss er dette også en arena hvor vi får god anledning å vise at vi sitter med faglige spydspisser som brenner for å utvikle bransjen som helhet, forteller Erlend Bere, forretningsområdeleder for Bygg & eiendom i Multiconsult.

Bro mellom fortid og fremtid

Multiconsults nye visjon er «Bro mellom fortid og fremtid». Selskapet skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes, virker og fungerer. Det er jo også det denne konkurransen handler om – å gi eldre bygg en ny, funksjonell og bærekraftig fremtid.

Multiconsult har satt seg mål å være den fremste utvikleren inne bærekraftig utvikling og da må man også tekkes gode samarbeidspartnerne. Det har man lykkes med i denne konkurransen gjennom Dark arkitekter og Forny AS. DARK arkitekter, med deres danske samarbeidspartner Arcgency, har gjennom mange år hatt en ledende posisjon innen bærekraftighet og miljø. Forny AS er BackeGruppens nysatsning på miljøriktig renovering og ombygging.

– Jeg mener vi skal bite godt fra oss i konkurransen. Vi deltar for å vise at vi ønsker å være i spissen for innovasjon og utvikling. Samtidig vil konkurransen gi oss mulighet til å lære av samarbeidspartnere og dermed bidra til at vi utvikler og motiverer våre egne medarbeidere, sier Bere.

Om The Nordic Built Challenge

The Nordic Built Challenge er en nordisk konkurranse i regi av Nordic Innovation, med Entra Eiendom og Nordic Built som promotører for Norge. Posthuset i sentrum av Oslo er plukket ut av Entra som det norske bidraget til konkurransen.

Målet er å utvikle konseptet for bærekraftig oppgradering av forretnings- og kontorlokaler, samt å få Posthuset til å fremstå i ny drakt som et av forbildene for miljø og bærekraftig utvikling i Norge og Norden.

Følgende bygg er plukket ut som representanter for de ulike nordiske landene:

  • Botkyrka, Stockholm, Sverige
  • Posthuset, Oslo, Norge
  • Ellebo, Ballerup, Danmark
  • Hippostalo, Tampere, Finland
  • Hofdabakki, Reykjavik, Island