Populære på bedriftspresentasjon

13. september hadde Multiconsult bedriftspresentasjon på NTNU. I en vurdering av presentasjonen, gjennomført av Teknologiporten, fikk Multiconsult svært positive tilbakemeldinger.

4. oktober 2012

I tilbakemeldingene fra studentene som deltok på bedriftspresentasjonen er det tydelig at Multiconsult har gjort en god innsats for å fange studentenes oppmerksomhet. De mener at det var et godt faglig innhold som ble bra formidlet. Noe som resulterte i at de aller fleste satt igjen med et tydelig inntrykk av hva Multiconsults kan tilby sine ansatte. Nærmere 80 prosent kunne tenke seg å jobbe i Multiconsult.

– NTNU er veldig viktig for Multiconsult i jakten på de dyktige studentene, og bedriftspresentasjoner er gode muligheter for studentene å bli bedre kjent med Multiconsult og hva vi står for og arbeider med. Det er også en flott mulighet for Multiconsult til å knytte sterkere bånd med studenter som ønsker sommerjobb, skrive oppgaver eller ønsker fast ansettelse, sier Eivind Bæra, leder for MUST (Multiconsult for studenter).

Multiconsult stilte med ansatte fra forskjellige deler av selskapet og karrierestigen. Noe som ga en god variasjon av alder og erfaringer. Flere innfallsvinkler ga også god innsikt i alle de ulike mulighetene Multiconsults kan tilby. Det ble spesielt fokusert på spennende prosjekter Multiconsult er involvert i, muligheter for å skrive masteroppgave og muligheter for utveksling med andre internasjonale bedrifter.

– Teknologiporten er en flott arena for Multiconsult til å nå ut til flere linjer og fag ved NTNU, og vi har de seneste årene vært veldig fornøyd med oppslutningen og tilbakemelding fra studentene, samt gjennomføringen fra Teknologiportens ansvarlige. Også i år er vi svært fornøyde forteller Bæra.