Populær vinternatur

Multiconsult har bistått med å utvikle et nytt undervisningsopplegg for skoleklasser om hvordan dyr og planter tilpasser seg vinteren.

3. februar 2015

-Vårt bidrag til undervisningen ved Oslo Våtmarkssenter fortsetter i 2015. Interessen fra Osloskolene har vært så stor at det er undervisning nær alle dager i perioden, forteller biolog Randi Osen.

Biologer fra seksjon Naturressurser underviser nå for 5.-7. klasse om hva som skjer med naturen om vinteren. Opplegget de har utviklet og underviser i består av:

  • Forelesning med eksempler fra utvalgte arter av insekter, amfibier, pattedyr, fugler og trær.
  • En «detektivlek» der elevene leter etter spor ute og avslører hvilke dyr som lever og overvintrer rundt Våtmarkssenteret.
  • Fuglebingo med bilder av ulike fuglearter. Elevene krysser av for artene de observerer på et eget fuglebingobrett. Slik lærer de både å bruke kikkert og å kjenne igjen noen av våre vanligste standfugler.
  • En mimelek i grupper hvor formålet er å beskrive dyr/fugler uten å bruke dyrets navn, samt å gjette hvilket dyr som mimes.

Opplegget er utarbeidet av naturveileder Torill Hasle med bistand fra Oda Fosse, Ragnhild Heimstad og Randi Osen. De to sistnevnte er biologer fra Multiconsult.

Foto: Finn A. Gulbrandsen.