Ordfører Ola Teigen, Knut Løkkebø fra Multiconsult og Elin Heimark fra LINK arkitekter signerte kontrakt | FOto: Kinn kommune

Planlegger nytt sykehjem i Florø

Kinn kommune har valgt LINK arkitektur og Multiconsult for å utvikle et nytt sykehjem sentralt i Florø sentrum. Mandag 21. november var det kontraktsignering og arbeidet med skisseprosjekt starter umiddelbart.

22. november 2022
Cato A. Mørk

Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.

– Vi ser fram til å begynne med oppdraget og finne gode løsninger for nye sykehjemsplasser i Florø. Dette er et spennende oppdrag hvor vi får bruke vår tverrfaglighet og spisskompetanse innen tidligfase og sykehjem, sier Knut Løkkebø i Multiconsult.

Mandag 21. november inngikk Kinn kommune avtale med LINK Arkitektur og Multiconsult om arbeidet med utvikling av det nye sykehjemmet. Oppdraget omfatter programmering, prosjektering av institusjonen, utarbeiding av konkurransegrunnlag og evaluering av innkomne tilbud fra entreprenører. Kontrakten er delt i fire faser der kommunen nå har utløst kontraktens del 1 som omfatter programmering og skisseprosjekt.

Tilpasses området

Det legges vekt på arkitektur som ivaretar tomtens egenart og bygningene rundt, og uteområdet skal også inkluderes i oppdraget.

– Det nye sykehjemmet skal berike Florø by, og ha forbilledlig arkitektur som tilbyr og tilrettelegger for en hjemlig og trygg atmosfære. Bevisst bruk av lys, lyd, farger, gode materialer og overflater samt arkitektoniske motiver skal bidra til et helsefremmende miljø, sier arkitekt Kristian Martin Bech i LINK Arkitektur.

Arbeidet med prosjektering starter allerede i høst og etter planen skal sykehjemmet stå ferdig i 2026. Prosjektet vil være en viktig del av byutviklingen i Florø sentrum. Det skal etableres et attraktivt byområde der omsorg, skole og andre kommunale tjenester knyttes sammen, og kommunen ønsker bred brukermedvirkning. Det vil i oppdraget være fokus på kostnadsstyrt prosjektutvikling.