Foto: Jo Michael

Planlegger Mekong-elvens fremtid

Multiconsult bistår Mekong River Commission med å utarbeide bærekraftige retningslinjer og strategier for fremtidig vannkraftutbygging i hele nedre Mekong- vassdraget i Sørøst-Asia. Prosjektet utføres i samarbeid med Deltares.

14. april 2015

Mekong-regionen er per dags dato et av de mest aktive områdene for vannkraftutbygging i verden. Dette har ført til utfordringer for miljø, fiskeri og folks livsgrunnlag i Nedre Mekong.

Skal utarbeider bærekraftige retningslinjer

Studiet inkluderer i første del en vurdering av vannkraftsplanene for hele nedre Mekong, inkludert sideelver. Vannkraftsplanene vil bli vurdert i forhold til vannbalansen og bruken, samt implementering av gode miljøløsninger.

Tilsvarende vurderinger vil også studeres i del to av studiet, som omfatter en pilotstudie av utvalgte kraftverk nord for Vientiane i Laos. For sistnevnte vil også fordelen av felles kjøring av kraftverkene vurderes. Integrert vannressurs-, hydraulisk- og vannkraftsmodellering vil være sentralt for pilotstudien.

– Prosjektet, som ledes av seksjon for hydrologi og vannressurser i Multiconsult, er tverrfaglig og vil ha fokus på å foreslå «best practice-løsninger» ved å integrere teknisk design med gode løsninger for miljø og vannhusholdning. Innen miljø vil det være spesiell fokus på fiske, fiskeri og sediment-håndtering, men også andre temaer vil bli vurdert, sier oppdragsleder Leif Birger Lillehammer.
Hovedleveransen for studiet er bærekraftige retningslinjer og strategier med fokus på miljøvennlige tiltak, men Multiconsult og Deltares skal også identifisere kunnskapshull og foreslå behov for videre forskning og utvikling innen identifiserte områder.

Kontrakten har en totalverdi på 1.6 millioner USD og prosjektet vil pågå over 1 1/2 år.

Sørøst-Asia samarbeider om vannkraftutbygging

Mekong River Commission (MRC) ble etablert i 1995. MRC fungerer som er et inter-statlige organ som arbeider direkte med myndighetene i Kambodsja, Laos, Thailand og Vietnam, for å fremme og koordinere landenes felles interesser innen forvaltning av vannressurser og bærekraftig utvikling av Mekong-elven. Det er i forbindelse med dette arbeidet Multiconsult er engasjert til å gjennomføre en vurdering av vannkraftsplanene for hele nedre Mekong.