1/3

Overlevering til kommunen. Fra venstre Ina Jacobsen i Multiconsult, Ellen Flatøy og Camilla Akre i LINK arkitektur, prosjektdirektør Geir Hagehaugen og adm. direktør Anders Edbo i Eidos og ordfører Gunn Cecilie Ringdal og kommunedirektør Sikke Næsheim i Lier kommune | Foto: Rino Andersen/Eidos

2/3

Illustrasjon av Fjordbyen | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Illustrasjon av forslaget til Fjordbyen| Illustrasjon: LINK arkitektur

Planforslag for Norges største byutviklingsprosjekt

Planforslaget til områdeplan for Fjordbyen Lier-Drammen er nå overlevert til Lier kommune. Planen legger til rette for å bygge fjordby med 940 000 kvm, og danner grunnlaget for Norges største byutviklingsprosjekt.

15. november 2022
Cato A. Mørk

Fredag 11.11 kl 11.11 ble forslaget til områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier-Drammen overlevert for behandling i kommunen. Planen legger til rette for å transformere et industriområde til en levende fjordby med 700.000 kvm bolig, 200.000 kvm næring og 40.000 kvm offentlige bygg som vil romme 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

LINK Arkitektur, WSP og Multiconsult har utarbeidet planforslaget sammen med Eidos eiendomsutvikling, og har jobbet med prosjektet siden 2018.

– Det har vært svært spennende at vi har vært med å utvikle planene og løsningene for Norges største byutviklingsprosjekt. Det ligger et imponerende arbeid til grunn for denne overleveringen, og jeg er mektig imponert over teamet som står bak dette arbeidet, sier Ina Lystad Jacobsen, som er oppdragsansvarlig/prosjekteier fra Multiconsult for oppdraget.

Størst i Norge
Utviklingen av Fjordbyen Lier-Drammen er det største pågående byutviklingsprosjektet i Norge. Oppdraget har som mål å bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå. Fjordbyen skal bli attraktiv, urban og bærekraftig – et sted der folk, fjord og fremtid møtes. Områdereguleringen er utarbeidet for oppdragsgiver EIDOS Eiendomsutvikling.

– Dette har vært et fantastisk spennende prosjekt å jobbe med. Det har vært fire morsomme, utfordrende og lærerike år. Jeg er svært stolt av resultatet og den formidable innsatsen til alle som har vært involvert i rådgivergruppen fra LINK Arkitektur, Multiconsult og WSP, sier prosjekteier Camilla Aakre i LINK Arkitektur.

Fjordbyen skal bidra til å håndtere fremtidig befolkningsvekst i Drammensområdet og skal gi sjøfronten tilbake til innbyggerne. Planforslaget er laget på myke trafikanters premisser og planlegges i tråd med FNs bærekraftsmål. Kollektivtransport, rekreasjonsområder, blågrønn faktor, kanaler uten motorisert ferdsel, torg og tilgang til fjorden er sentrale elementer i planen.

Godt grunnlag
– Ambisjonen har vært å gi det beste grunnlaget for Fjordbyen gjennom en robust og god plan som kan gjennomføres. Jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes gjennom et fortsatt godt samarbeid, sier adm. direktør Anders Edbo i Eidos i en pressemelding i forbindelse med overlevering til kommunen.
Kommunaldirektør Sikke Næsheim har nå overtatt ansvaret for planen.

– Overleveringen av planen er et stort øyeblikk for kommunen. Lier blir en helt ny kommune. Lierstranda skal bli et godt sted for alle innbyggerne i hele kommunen, sier Næsheim.

Lier kommune har ambisjon om at både kommunedelplan og områdereguleringsplanen skal vedtas av sittende kommunestyre.

Les mer om planforslaget hos Lier kommune.