Bussveien Stavanger

1/2

Bussveien Stavanger | Illustrasjon: Multiconsult

Planen for bussveien i Stavanger er klar

Sammen med Statens vegvesen og Stavanger kommune har Multiconsult utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny bussvei gjennom Jåttavågen i Stavanger.

13. september 2019

– Vi er stolte over planen vi nå leverer fra oss. Løsningen er framtidsrettet, med gode tilbud til alle som går, sykler og reiser med buss, sier planprosessleder i Statens vegvesen, Richard Wigestrand.

Bussveien gjennom Jåttåvågen er cirka to kilometer lang, mellom Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen. Langs strekninga er det planlagt sykkelfelt og fortau. Når Bussveien gjennom Jåttåvågen er ferdig bygget, er det sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes. Prosjekteier er Rogaland fylkeskommune.

– Vi har vært engasjert til å utarbeide forprosjekt, detaljreguleringsplan, konsekvensutredning og tekniske planer. Vi har i tillegg bistått og styrt planprosessen for Statens vegvesen og vært engasjert i å formidle planene, sier oppdragsleder Espen Eek i Multiconsult.

Han påpeker at slik det har vært spennende og utfordrende å planlegge den nye bussveien og at det har vært mange hensyn å ta med i prosessen.

Ny bydel

I framtiden er det planlagt rundt 1500 nye boliger og arbeidsplasser på det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Bussveien er en viktig brikke i utviklingen og bidrar til å nå nullvekstmålet om at flere skal reise kollektivt.

– Bussveien er helt nødvendig for den nye bydelen i Jåttåvågen. Nå håper vi at innbyggerne og kommunen er fornøyde med forslaget vårt til løsningen, sier Wigestrand i Statens vegvesen.

Framtidsrettet

– Vi må huske at vi planlegger Bussveien med tanke på framtida. Denne strekninga viktig for å utvikle den nye bydelen i Jåttåvågen, og koplinga opp mot det nye sjukehuset, poengterer Wigestrand.

Stavanger kommune kommer trolig til å legge reguleringsplanen på høring i løpet av høsten.

Les mer