Jaran R. Wood (Leca Norge AS) og Vladimír Hamouz (Multiconsult) under installasjon et av takene. Kilde: http://www.klima2050.no/

PhD disputas – håndtering av overvann på tak

Vladimír Hamouz på VA-avdelingen i Oslo forsvarte torsdag 15. oktober doktorgraden sin ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Innlevert avhandling har tittel: «Retention and detention-based roofs for stormwater management in urban environments in cold climates».

Arbeidet hans omhandlet håndtering av overvann ved å bruke forskjellige typer tak i unike fullskala anlegg. Den artikkelbaserte avhandlingen består av totalt fem vitenskapelige artikler og alle er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Forskningsprosjektet foregikk gjennom Klima 2050 og i samarbeid med NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Skjæveland-gruppen, Leca, Bergknapp og andre private og offentlige institusjoner.

Vladimirs diskusjon med sine opponenter foregikk digitalt.

Tone Merete Muthanna (NTNU), Tor Håkonsen (Multiconsult),
Vladimír Hamouz (Multiconsult), Thomas Meyn (NTNU), og online: Anna Palla (University of Genoa) og Harri Koivusalo (Aalto University). Kilde: http://www.klima2050.no/

Jeg synes at det har vært kjempeutfordrende og en spennende reise de siste fire årene. Jeg har hatt mulighet til fordypning i interessante og relevante temaer i overvannshåndtering på forskjellige takløsninger knyttet til både nåværende og fremtidig klima, sier Vladimir.

Han setter stor pris på at SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og prosjektet Klima2050 ga ham sjansen til å fordype seg i både spennende og meningsfylte utviklingsmuligheter i tillegg til å øke hans spisskompetanse i VA faget, og spesielt innen overvannshåndtering. Vladimir forteller at det føles utrolig bra å ha forsvart doktorgradsavhandlingen og dermed avslutte det arbeidet. Nå er han klar for nye utfordringer.