Steffen Giese

På trygg grunn.

Steffen Giese (49) sin geotekniske ekspertise kommer godt med når innovative metoder for grunnstabilisering utvikles. Resultatet er reduserte klimagassutslipp ved bygging av ny infrastruktur og bygg.

20. november 2023
Sissel Fantoft

I begynnelsen av 2020 gikk Steffen tilbake til rollen som seniorrådgiver geoteknikk etter flere år som seksjonssjef i Multiconsult.
– Jeg ønsket å være mer faglig involvert i prosjektene, men starten ble ganske spesiell på grunn av pandemien, forteller han.
Steffen ble etter hvert leder for teamet som jobbet med tilbud til et innovasjonspartnerskap utlyst av Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg. Målet for partnerskapet «KlimaGrunn» var å utvikle metoder for å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av grunnstabiliserende materiale i bygg- og anleggsprosjekter.
– Sammen med Cautus Geo, Heidelberg Materials og Argeo vant vi oppdraget, og gjennomførte deretter prosjektet. Som rådgiverselskap har Multiconsult oftest fokus på prosjektering, derfor var det gøy å bidra til å utvikle nye metoder som påvirker hele prosessen i et prosjekt fra grunnundersøkelser, via prosjektering og til bygging gjennom mer bærekraftig grunnforsterking, sier han.

Trives i nord
Steffen vokste opp i ei lita bygd ved Kaiserslautern vest i Tyskland. Interessen for byggebransjen førte ham til sivilingeniørstudiet, hvor han etter hvert fordypet seg i både konstruksjons-og geoteknikk. Parallelt med at han tok en doktorgrad i geoteknikk ved universitetet i Aachen jobbet han i det tyske entreprenørfirmaet Bilfinger Berger, som ledet utbyggingen av E18 mellom Grimstad og Kristiansand.
– Jeg var regionsleder for en av veiparsellene, noe som ga meg innsikt i både det kontraktuelle og utførelsesbiten på entreprenørsiden. Gjennom prosjektet ble jeg kjent med Multiconsult, som var rådgiver for byggherre Agder OPS Vegselskap. Etter at veistrekningen åpnet i 2009 søkte jeg jobb hos dem og fikk tilbud om en stilling som geotekniker på hovedkontoret. Da bestemte jeg meg for å bli værende i Norge, forteller han.

Tette bånd
Noen år tidligere reiste Steffen rundt i Norge på motorsykkel, og turen gjorde inntrykk.
– Jeg trivdes rett og slett veldig godt i Norge. Da jeg jobbet på E18-prosjektet fikk jeg muligheten til å gå på norskkurs, og jeg klarte faktisk å gjennomføre jobbintervjuet i Multiconsult på norsk, sier han.
Etter at Steffen hadde begynt i Multiconsult møtte han igjen ei tysk jente han ble kjent med i E18-prosjektet. Det viste seg at hun også hadde fått jobb i Norge, og søt musikk oppsto. I dag har paret tre jenter på 3, 5 og 7 år, og familien er godt etablert i Oslo.
– Vi har tette bånd til familiene i Tyskland og besøker dem i feriene. Hjemme snakker vi tysk, så barna kommuniserer med besteforeldrene uten problemer, forteller han.
Den gamle BMW-motorsykkelen han kjørte rundt i Norge med står fortsatt i garasjen.
– Med små barn blir det lite tid til kjøring, men jeg satser på å ta opp den hobbyen når ungene er eldre. Jeg synes fortsatt det er kjempegøy suse av gårde på motorsykkel, sier han.

Bedre verktøy
Steffens doktorgrad handlet om prognoser for setningsutvikling i forbindelse med kullgruver.
– I Tyskland finnes det fremdeles store områder hvor det drives åpne gruver for brunkull for kraftproduksjon. Da senkes grunnvannet, noe som fører til setninger. Tyske myndigheter har vedtatt at brunkullproduksjonen skal fases ut, og i min doktorgradsavhandling utviklet jeg prognosemodeller som predikerer hvordan terrenget vil reagere når pumpene slås av, forteller han.
De første årene i Multiconsult jobber Steffen med oppdrag innen marin geoteknikk, som fundamentering av offshorekonstruksjoner innen olje/gass og vindkraft. I 2012 ble han leder for geoteknikkseksjonen, og ble involvert i prosjektene på et mer overordnet nivå som støtte for oppdragsmedarbeiderne. Han ledet også forskingsprosjektet Geofuture II, et bransjesamarbeid finansiert av Norges forskningsråd med mål om å videreutvikle GeoSuite programvare for å prosjektere og beregne geotekniske oppdrag.
– Prosjektet resulterte i forbedrede beregningsverktøy som også håndterer geotekniske problemstillinger i 3D, forteller han.