På tokt i Grønlandsisen

Multiconsult har deltatt på et tre ukers vitenskapelig tokt på isbryteren «Oden», nordøst for Grønland. Prosjektet er en del av et strategisk forskningsprogram ved NTNU «Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology” (SAMCoT) der også Multiconsult er industripartner.

15. oktober 2012

Oden AT Research Cruise 2012 (OATRC 2012) er et samarbeid mellom NTNU og det «Svenske Polarforskningssekretariatet» (SPRS). Statoil er hovedsponsor.

Prosjektet fokuserte på datainnsamling og feltforsøk tilknyttet is og operasjoner i is. Den vitenskapelige delen av toktet er hovedsakelig bemannet med forskere fra NTNU og UNIS (Svalbard), i tillegg til industrideltagerne Statoil, DnV og Ship Modelling & Simulation Centre. Toktet var videre forsterket med en miljøovervåkningsgruppe fra Akvaplan-niva.

Isbryteren Oden gir forskerne mulighet til å studere tunge isforhold med flerårs-is. Isbryteren har kapasitet til kontinuerlig å operere i is opp til 2 m tykkelse.

Fra Multiconsult har Basile Bonnemaire fra Tromsø-kontoret deltatt. Basile har det faglige ansvaret for kaldt klima teknologi i Multiconsult og er avdelingsleder for Marin teknologi i Region Nord. Multiconsult har betydelig kompetanse innenfor arktisk teknologi og is, som først og fremst er kommet gjennom integreringen av Barlindhaug Consult, og fagfeltet er også en strategisk satsing for Multiconsult fremover.

-En bevisst langsiktig satsing innenfor faget gjennom mange år gjør at vi får muligheter slik som denne til ytterligere å styrke vår kompetanse. Kompetanse er det viktigste konkurransefortrinnet når vi skal konkurrerer om de oppdragene som etter hvert vil komme i Nordområdene. Det blir da viktig at vi er nøye med at det vi satser på har en internasjonal profil og holder et høyt nivå internasjonalt, sier Basile Bonnemaire.

Multiconsults utvikling inne kaldt klima, is og is-operasjoner foreløpig organisert som to prosjekter et med generell fokus på Arktisk Klima (Vinterisering) det andre om is og is-laster på konstruksjoner. Multiconsult har i år også gjennomført et prosjekt i den store ismodelltanken ved HSVA i Hamburg, med Statoil og NTNU (SAMCoT) som samarbeidspartnere.

– Disse arbeidene gir kunnskaper som vi bruker blant annet i utvikling av beregningsmodeller, der vi i dag utvikler et simuleringsverktøy for beregning av laster og respons av konstruksjoner i is. Dette verktøyet har blandt annet vært benyttet for design av plattformløsninger for operasjon i is på Shtokmanfeltet, forteller Bonnemaire.

Vertsinstitusjon for SAMCoT er NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. I tillegg til vertsinstitusjonen NTNU, er SINTEF Byggforsk, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og flere internasjonale institusjoner med på forskningssiden. Deltakende bedrifter er Statoil, Total, Shell, GDF-Suez, Aker Engineering & Technology AS, Multiconsult, (og Barlindhaug Consult), DNV Research and Innovation, Kongsberg Maritime AS, SMSC og Kystverket.

Multiconsult er pr i dag den eneste rådgiveren som deltar i dette strategiske forskningsprogrammet (SFI) som vil gå fram til 2017.

 
– Anatoly Sinitsyn fra UNIS og Basile Bonnemaire fra Multiconsult
 
Mer informasjon om forskningstoktet finnes på: