På langtur for å utføre grunnundersøkelser

Grunnboringsbåten Borebas ble fraktet om lag 1 500 km for å utføre grunnundersøkelser ved Sundvollen i Tyrifjorden. Det er ikke første gang Borebas er på langtur, men båten har aldri tidligere blitt fraktet på lasteplan til innlandet.

7. juni 2017

Borebas startet ferden ved å gå for egen maskin fra Tromsø til Harstad hvor ventende båt fra NorCargo lastet den ombord, etter åtte dagers marsj sørover ble den så losset i Fredrikstad. Her gikk mannskapet fra Multiconsult ombord og førte båten videre til Drammen, hvor alt utstyr høyere enn styrhustaket ble demontert. Men turen stoppet ikke her, endelig destinasjon var Tyrifjorden, hvor Multiconsult utfører grunnundersøkelser i forbindelse med prosjekteringen av Ringeriksbanen.

For å få båten til Tyrifjorden var eneste løsning å frakte Borebas på lasteplan med spesialtransport. Siden dette aldri har blitt gjort før var det stor spenning knyttet til fraktetappen. Ikke uten grunn, båten veier 22 tonn, lastebilen var 38 m lang og med båten på lasteplanet, var den 4,9 meter høy.  Av sikkerhetsmessige årsaker fikk lastebilen eskorte av både politi og Statens vegvesen hele veien fra Drammen.

Det er snakk om en relativt stor farkost som skulle transporteres langs vei fra Drammen til Tyrifjorden. Det har sine utfordringer, men vi fikk det til uten store problemer. En av prøvelsene var en undergang vi skulle i gjennom i Drammen, denne er 5 meter høy, som vil si at vi kun hadde 10 cm klaring. Det holdt i massevis, sier Hallgeir Elvenes, avd. Geo Oslo.

 

Attraktivt med borrebåt

Borebas, som er en av Multiconsults tre spesiallagede båter for grunnundersøkelser, skal frem til sommeren være i drift på østsiden av Tyrifjorden.  Her gjøres grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av trasévalg og løsninger i forhold til deponering av masser fra Ringeriksbanen.

– Vi har rammeavtale på grunnboringer med Bane NOR som én av tre leverandører hvor hvert avrop gjennomføres som minikonkurranser. Så langt har Multiconsult vunnet to større avrop på Ringeriksbanen. Borebas gir oss en relativt stor fordel i konkurransen, i og med at Geo miljøet i Multiconsult er de eneste i Norge med denne typen borrebåt. Våre konkurrenter bruker stort sett flåte med en vanlig borerigg ombord, sier Hallgeir Elvenes.

Mannskapet har allerede utført 40 av totalt 80 boringer.