Bærekraftsjef i Multiconsult Heikki Eidsvoll Holmås mener vi alle må bidra for å kutte klimagassene | Foto: Sissel Fantoft

På lag med fremtiden

5. juni er Verdens miljødag, som siden 1972 har blitt markert for å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål. – Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å kutte utslippene av klimagasser, sier Multiconsults bærekraftsjef Heikki Eidsvoll Holmås.

4. juni 2021
Tekst og foto: Sissel Fantoft

FNs miljøprogram står bak markeringen av Verdens miljødag, og tema for årets kampanje er «Restore our Earth», med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk. Heikki Holmås begynte i Multiconsult i 2018 etter 16 år i toppolitikken. Han har jobbet med prosjekter innen karbonfangst- og lagring og vindkraft, og siden 1. april er han selskapets bærekraftsjef.

– En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået sier at alle må gjøre det vi kan for å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Det høres kanskje ikke så mye ut, men forskjellen på 1,5 og 2 grader er for eksempel at isen på Nordpolen vil smelte en gang hvert hundrede år og en gang hvert tiår, sier han.

–Det er skremmende å tenke på at vi ikke har kontroll på hva slags klode i overlater til barna våre. Ungene mine kommer til å leve i 2100, og det er en god grunn for meg til å brette opp ermene og gjøre noe der jeg kan, legger han til.

Tre viktige grunner

Multiconsults visjon er å være en bro mellom fortid og fremtid, og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor selskapet setter sitt fotavtrykk.
Heikki Holmås trekker frem tre grunner til at Multiconsult prioriterer bærekraft:

 1. Fordi det er rett:
  – Vi er et stort selskap i Norge med 3000 ansatte, og må bruke kreftene våre for å bidra til å nå de klimamålene verden har samlet seg om. Vi skal jobbe for å ikke ødelegge naturen på land og til havs, og bygge grønne og inkluderende byer og byrom hvor folk trives.
 2. Fordi vi må:
  – Klimakrisen er akutt, og naturen er truet. Det kommer stadig strengere miljøkrav fra myndighetene om naturvern, klimagassutslipp og sirkulærøkonomi. Det er dessuten viktig både for våre ansatte og kunder at vi tenker grønt.
 3. Fordi det er lønnsomt:
  – Hvis vi klarer å bidra til å flytte grensene for hva som er mulig, og være med på å bygge en bro til en bærekraftig fremtid, vil kundene komme til oss for rådgivning i de gode bærekraftprosjektene.

Naturmangfold og grønne byer

For Multiconsult er det viktig å «walk the talk» – å tenke grønt i handling og ikke bare i ord.
– Derfor kutter vi utslipp i egen organisasjon gjennom å blant annet redusere energiforbruk, fokusere på kildesortering, halvere flyreiser og satse på elbiler for å redusere vårt klimafotavtrykk, sier Holmås. Multiconsult ble kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid innen bærekraft, og bruker resultatene fra Miljøfyrtårnarbeidet for å kutte både forurensing, avfall og energibruk i egen bedrift.

Det er likevel gjennom å jobbe med miljø i prosjektene at alle som arbeider i Multiconsult har muligheten til virkelig å gjøre en innsats som setter store spor. Villmarka i Norge krymper, og Multiconsult er med i mange store prosjekter som står for store naturinngrep. Derfor hviler det et særlig ansvar på oss for å bidra til å utvikle metoder som tar vare på naturmangfoldet, sier Holmås og framhever at Multiconsult søker å komme inn i oppdrag og prosjekter så tidlig som mulig for å trekke inn bærekraftperspektivet.

– Vi er så heldige at vi får bidra i en rekke store prosjekter knyttet til utviklingen av grønnere byer. Et eksempel er Fornebubanen, et gigantisk infrastrukturprosjekt som vil skape nye steder langs traseen og erstatte bråkete trafikk på bakken. Vi vet hvordan t-bane bygger byer, og dette er et fantastisk prosjekt som handler om miljø i alle ledd, sier han.

Eksempelets makt

Et annet eksempel er Fjordbyen på Lierstranda ved Drammensfjorden.
– Der utvikles en helt ny by fra grunnen av, og miljøambisjonene er høye. Det er en spennende oppgave som man ikke så ofte får muligheten til å være med på, forteller Holmås.

Mange av byprosjektene Multiconsult er involvert i handler om å skape effektive knutepunktsløsninger for trafikk.
– Jeg har selv blitt vintersyklist de siste årene, fordi det har blitt så godt tilrettelagt for sykling i Oslo. Når jeg trenger bil bruker jeg en bildelingstjeneste. Flere syklister og fotgjengere reduserer støyen i byene og bidrar til bedre luftkvalitet – det skaper bedre byer og sunnere innbyggere, sier han.

Elektrifisering av transportmidler er en fornuftig vei å gå med hensyn til både klima og helse.
– Eksempelets makt er utrolig kraftfullt – i 2013 var det ingen som hadde tro på elferger, og to år senere kom den første på vannet. Nå jobber Multiconsult med elektrifisering av Bastøyfergen. Multiconsult spiller en viktig rolle når det gjelder å løfte frem de gode prosjektene som viser hva som er mulig. Det gjør det enklere både for dem som skal investere i ulike prosjekter, og for myndighetene som skal regulere dem, sier han.

Går opp løypa

Et annet grønt prosjekt Multiconsult og LINK arkitektur er involvert i er et ZEB-laboratorium i Trondheim. ZEB står for Zero Emission Bulidings, og her skal NTNU teste ut ny teknologi for bærekraftige bygg.

– Hvis det er mulig å bygge nullutslippsbygg som produserer like mye energi som de bruker, bør jo det gjøres overalt? Her er Multiconsult med på å gå opp løypa og vise hvilke muligheter som finnes, og det er noe av det aller morsomste ved å jobbe her, sier Holmås.

Han har jobbet med karbonfangst- og lagring fra 2005, og vært involvert i det samme i Multiconsult. Nå bygges det første åpent tilgjengelige karbonlageret i verden: Northern Lights i Øygarden utenfor Bergen, med Multiconsult som viktig bidragsyter.

– CO2 blir fanget ved Norcems fabrikker, kjølt ned og fraktet med skip til Øygarden for midlertidig lagring, før det blir transportert for permanent lagring i et reservoar 2600 meter under bakken. Anlegget kan også ta imot CO2 fra andre bedrifter som driver med karbonfangst, og åpner derfor for karbonfangst fra industri fra hele Europa. Dette er en spennende nyskapning og en stor milepæl i arbeidet med å redusere klimagassutslippene, sier han.

Multiconsults bærekraftmål for 2021

 • Bli klimanøytral senest i 2030
 • Utarbeide klimabudsjett som omfatter indirekte utslipp og lage tiltaksplan for å bli klimanøytral
 • Halvere antall interne flyreiser og oppfordre kunder til å redusere antallet flyreiser i oppdrag
 • I samarbeid med Loopfront, kartlegge kontormateriell for å øke gjenbruk fremfor nykjøp på stadig flere kontorer
 • Erstatte fossilkjøretøy – i første omgang halvparten av kontorbilparken
 • Miljøfyrtårsertifisere resterende usertifiserte kontorer