Oslo 2022

Multiconsult bistår med søknad om vinter OL i Oslo 2022. Multiconsult, Link Arkitektur og Analyse & Strategi er noen av deltakerne i et team frontet av PwC (PricewaterhouseCoopers) som i sommer inngikk rammeavtale for konsulenttjenester til utarbeidelse av søknad om OL i Oslo 2022.

9. oktober 2012

Søknaden om et Oslo-OL i 2022 er et samarbeid mellom kommunene Oslo, Lillehammer, Ringebu, Øyer, Hamar, Lørenskog, Drammen og Asker.

– Dette er et spennende og profilert prosjekt der vi viser at Multiconsult innehar høyeste kompetanse på tidligfaseplanlegging av store idrettsanlegg og infrastruktur. Det fremmer også vårt samarbeid med Alalyse & Strategi og Link Arkitektur, samtidig som vi blir kjent med PwC og en rekke andre spennende aktører, sier Erlend Bere, foretningsområdeleder for Bygg og Eiendom i Multiconsult.

Bere har frontet avtalen for Multiconsult og sitter nå som rammeavtaleansvarlig for Multiconsult mot PwC.

Kjell Ove Kalhagen i Analyse & Strategi ble i sommer tildelt en av prosjektlederrollene og flere fra vårt team har blitt tildelt roller etterpå, blant andre Morten Haave fra Link Arkitektur som skal ha ansvar for Utredning skianlegg.

Multiconsult er foreløpig tildelt lederansvaret for Utredning OL landsbyer, i tillegg til at vi, sammen med Link Arkitektur, har blitt tildelt prosjektet for utredning og mulighetsstudie av haller.

– Dette blir et utrolig spennende oppdrag, som jeg ser frem til å ta fatt på, sier Thorbjørn Haugsdal i Multiconsult, som har lederansvaret for OL- landsbyene.

Allerede på mandag 15.oktober skal han i møte med Oslo plan og bygg for å jobbe med kreative prosesser, konsepter, samt starte arbeidet med lokalisering av aktuelle tomter.

Avrop på rammeavtalen kommer nå fortløpende i tiden fremover og Multiconsult er med i flere tilbud som er inne til vurdering. Søknaden skal i prinsippet være ferdig i mars 2013, men med påløpende kvalitetssikring og justeringer frem til tildeling. Rammeavtalen har en ramme på ca. 130 millioner og en løpetid på 4 år.