1/2

Åkebergveien | Illustrasjon: Bymiljøetaten

2/2

Åkebergveien | Illustrasjon: Bymiljøetaten

Oppstart av rammeavtaler med Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har inngått rammeavtaler med seks bedrifter innen rådgivende ingeniørvirksomhet, og Multiconsult er en av bedriftene som er med. Rammeavtalene dekker planlegging og prosjektering av vei, gate- og byromsprosjekter.

20. juni 2019
Pål Gulliksen, Kommunikasjonsrådgiver

Rammeavtalene er omfattende og dekker en rekke områder innen rådgivende ingeniørfag. Med muligheter for mange spennende prosjekter, både i liten og stor skala.

Samarbeid og utvikling
Bymiljøetaten var på utkikk etter samarbeidspartnere for et langvarig samarbeid, og ville at bedriftene skulle utvikle seg over tid for å dekke etatens behov.

– Som en del av rammeavtalene hadde Bymiljøetaten et ønske om å ha fokus på kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. Og det har alltid vært viktig for oss i Multiconsult, sier tilbudsansvarlig Stein Christiansen, leder for Avdeling Vei.

– En av samarbeidspartnerne i rammeavtalene med Bymiljøavtalen i forrige periode var Hjellnes Consult, og etter at de ble en del av Multiconsult ble dette samarbeidet videreført, sier tilbudsleder Hanna Bauer Jordal.

Multiconsult skal levere tjenester innen 20 forskjellige roller og fagområder. Den kompetansen som ble opparbeidet under forrige periode dannet kjernen i tilbudsteamet og ressurspoolen når tilbudsrunden for de nye rammeavtalene startet.

En by for alle
– Et spennende oppdrag, som vi allerede har hatt mulighet til å jobbe med over lengre tid, er en rekke strakstiltak i forbindelse med bruk av sykkel i Oslo. Siden 2014 har vi hatt et 20-talls oppdrag med sykkeltiltak og nærmere 80 strakstiltak forbundet med «Sykkelprosjektet i Oslo», sier oppdragsansvarlig Erik Viggo Nielsen De Santana.

– Muligheten til å jobbe med helt konkrete tiltak som raskt berører så mange av byens innbyggere, er noe vi er veldig stolte av å kunne være med på. Å kunne utvikle et bymiljø der interessene til alle trafikanter, til fots, på sykkel eller i bil er ivaretatt er fascinerende, avslutter han.

De seks rammeavtalene vil samlet ha en estimert verdi på NOK 75 millioner per år.