Opprop mot seksuell trakassering i eiendomsbransjen

#metookampanjen har vist at seksuell trakassering er mer utbredt enn mange hadde trodd. Vi har et felles ansvar for å skape en kultur og et arbeidsmiljø i eiendomsbransjen der seksuell trakassering ikke er en del av hverdagen, verken innenfor arbeidstid eller på sosiale arenaer knyttet til bransjen.

4. desember 2017

Multiconsult tar seksuell trakassering på alvor, og støtter eiendomsbransjens opprop mot seksuell trakassering i næringen. Oppropet baserer seg på punktene fra Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, LO og NHO;

  1. Vi skal forebygge uønsket oppførsel ved å være åpen om seksuell trakassering og ha klare rutiner og retningslinjer for varsling og oppfølging.
  2. Vi skal ha en kultur der alle får gjøre jobben sin uten risiko for krenkelser, enten de er ledere, kunder, klienter, leverandører, servitører på julebordet, resepsjonister eller andre som er der for å få arbeidsdagen eller arrangementet til å gå rundt.
  3. Vi skal ha bevissthet om at vi er på jobb, også i sosiale settinger. Vi representerer selskapet vårt og merkevaren vår. De samme reglene gjelder så vel på julebord, seminarer, messer og middager som innenfor kontortid.
  4. Vi skal ta tydelig ansvar som leder og kollega for å si fra hvis en kollega, ansatt, kunde eller leverandør går over streken.
  5. Vi skal jobbe for en kultur der det er greit å si fra, og der man blir tatt på alvor.
  6. Vi skal ha nulltoleranse for seksuell trakassering.

Formålet med oppropet er å få enda flere aktører, organisasjoner og selskaper til å samle seg rundt de seks punktene og implementere dem i sin egen organisasjon. På den måten kan det skapes nødvendige holdningsendringer.

Oppropet finner du her.

 

#metookampanjene verden over har vist oss at jo flere vi er, dess større påvirkning har vi og dermed kan vi skape varige endringer og en tryggere arbeidshverdag for alle. Bli med du også!

Bruk taggen #nårgrunnmurensprekker – la oss sammen bygge grunnmurer som ikke sprekker!