1/5

Nå er uterom i Longyearbyen på Svalbard oppgradert | Foto: Ragnhild Utne

2/5

En kombinert scene, sitteplass, levegg og utsiktsplass av brukte materialer | Foto: Ragnhild Utne

3/5

Levegger med utsikt mot fjellene | Foto: Ragnhild Utne

4/5

Torget og deler av gågaten | Foto: Ragnhild Utne

5/5

"Svaneøglen" for lek og som skulptur | Foto: Ragnhild Utne

Oppgraderte uterom i Longyearbyen

Nå er de flotte uterommene Multiconsult har prosjektert i Longyearbyen på Svalbard endelig ferdige og i bruk. Et tverrfaglig team fra kontorene i Oslo og i nord, samt våre kollegaer i LINK arkitektur, har stått for detaljprosjektering av rehabiliteringen av torget og en del av gågaten.

6. september 2022
Hanne Tangen / Cato A. Mørk

– Vi er så glade for å se at det ferdige anlegget brukes slik vi hadde sett for oss – av både fastboende og tilreisende. Anlegget innbyr til fleksibel bruk for store og små gjennom ulike årstider. Vi har skapt et levende byrom som formidler historie og skaper robuste rammer for både hverdagsliv og arrangementer. Prosjektet har hatt fokus på å skape et attraktivt anlegg for et tøft klima – vi er svært stolte av å ha skapt et spennende, stedstilpasset anlegg med historisk forankring, sier oppdragsansvarlig Hanne Tangen.

Multiconsults team med rådgivere innen landskapsarkitektur, elektro, overvann, lysdesign, konstruksjon, geoteknikk og VVS har fulgt prosjektet over flere år, fra skisseprosjekt til ferdig anlegg. LINK arkitektur som har stått for prosjektering av den spennende trekonstruksjonen på torget.

Ombruk av materialer

Hjertet av torget er en installasjon av røffe, resirkulerte trematerialer fra den nedlagte Svea-gruven på Svalbard. Konstruksjonen er både scene, sitteplasser, levegg og utsiktsplass. I veggen er det innfelt et panoramavindu med utsikt mot de fargerike «spisshusene» og det mektige landskapet som rammer inn byrommene. Her kan du nyte den storslagne utsikten i flere retninger om du velger å ligge eller sitte i den dype vinduskarmen. Materialene, som har vært brukt til å stive av gruvegangene, er brukt akkurat slik de var i gruvene også i scenekonstruksjonen, med de samme grove dimensjonene og stablet sammen på lignende måte.

– Slik har vi gjort bruk av ressurser som allerede fantes på øya og samtidig får vi til en historiefortelling. Trekonstruksjonen er både et amfi og en scene og gir mange muligheter for å sitte for alle, for lek og klatring for de små og et sted å bare «henge» for ungdommene. Målet var å erstatte en eldre skaterampe som stod der og utgjorde samlingssted for de litt eldre barna. Det var også behov for god skjerming mot den kalde vinden som blåser over torget for å gjøre dette til et godt sted. Bestillingen var en fleksibel konstruksjon som ga ly for vær og vind, som enkelt kunne etableres uten fundamentering og like enkelt plukkes ned eller flyttes ved behov. Permafrost gjør at det ikke er ønskelig med konstruksjoner som fundamenteres i grunnen, sier landskapsarkitekt Kristine Holte i Multiconsult.

Gaten er rustet opp med gjenbrukt belegningsstein , med enkelte nye detaljer i dekket. Hvit naturstein er lagt i et uregelmessig mønster blant de mørkere betongsteinene og imiterer snøfokk på torget. Gjenbruk av materialer har vært en viktig del av dette prosjektet da transport av nye materialer til øya er krevende og utgjør en belastning for miljøet. Den største utfordringen med et fast dekke er varierende dybde på permafrosten som kan gi masseforflytning og setningsskader. Våre lysdesignere har stått for stemningsskapende belysning av lekeplassen og resten av anlegget. En kombinasjon av både funksjons- og effektbelysning har vært en suksessfaktor for å skape et anlegg som oppleves trygt og inviterende gjennom hele året.