1/2

Bernt Mikal Larsen måler etterklangstid i stue/kjøkken | Foto: Multiconsult

2/2

Det er viktig med god akustikk i moderne leiligheter og det finnes løsninger for dette | Illustrasjonsfoto: Christian Hillebrand - stock.adobe.com

Ønsker bedre akustikk i moderne leiligheter

Undersøkelser Multiconsult har gjennomført viser at moderne hjem ofte har mer ekko og etterklang enn ønskelig. Ifølge akustiker Bernt Mikal Larsen vil bedre akustisk demping bidra til å redusere støynivået og skape gode samtaleforhold.

6. februar 2023
Cato A. Mørk

I Norge er det i dag ikke noe krav til etterklangstid (gjenklang) i stue i private hjem. Derimot er det strenge krav til slik klang i sengerom i helsebygninger, i fellesarealer og felles oppholdsrom i ulike bygg. Akustiker Bernt Mikal Larsen i Multiconsult har gjort svært interessante målinger av gjenklang i stuer med åpen løsning mot kjøkken i moderne leiligheter, mot det som i dag er anbefalt grense for etterklangstid. Målingene er utført i stuer som er «normalt møblerte» og med en del lyddempende møbler som myke sofaer.

Stuer i moderne leiligheter er i dag samlingspunkt for sosiale sammenkomster hvor folk i alle aldre møtes. Innredningen har blitt mer minimalistisk i både eneboliger og leiligheter med årene, blant annet ved at vegg-til-vegg tepper ikke er like vanlig som det var tidligere. Den typiske stue er i dag større enn tidligere og hvor det er plass til flere gjester, større TV og åpen løsning mellom stue og kjøkken.

– Av disse grunner anbefales det at private hjem og leiligheter følger de samme kravene som gjelder i offentlige bygninger, slik at akustikken oppleves tilfredsstillende, av beboere og gjester med nedsatt hørsel. Når rommene har mye gjenklang på grunn av mange akustisk harde overflater som vinduer, betonghimlinger og slette platekledde vegger, blir både kommunikasjonsforholdene vanskelige og støynivået høyt ved sosiale sammenkomster. Særlig for hørselshemmede og eldre vil det være problematisk å følge med på samtaler i klangfulle rom. Eldre mennesker som benytter høreapparat vil ha vanskelig for å høre hva som sies når det er møter eller sammenkomster i stuer i moderne leiligheter, sier Bernt Mikal Larsen i Multiconsult.

Målte i tre leiligheter

Multiconsult målte etterklangstid i tre leiligheter med ulik himlingshøyde og med ganske mye møblement. Det var myke sofaer, bilder på vegger og spisebord med stoler i alle disse leilighetene. Målingene viste at etterklangen i alle leilighetene lå over anbefalingen på 0,5 sekunder etterklangstid som beskrevet i siste utgave av Norsk standard, og derfor gir mer ekko og etterklang enn nødvendig. Det ble målt etterklangstid på 0,7-0,8 sekund i stuer med åpen løsning mot kjøkken i de aktuelle leilighetene.

– Akustikk og lydforhold er noe man skal leve med i egen bolig hver eneste dag. Beboernes opplevelser samsvarer godt med Multiconsults målte overskridelser av anbefalt etterklangstid i siste utgave av Norsk standard (maks. 0,5 sekunder). Dette viser at den anbefalte grenseverdien er både viktig og relevant for stuer i nye boliger og noe som absolutt bør hensyntas, uttaler Larsen.

I våre dager har de fleste leiligheter tregolv (typisk parkett), gipsvegger og store vinduer. For å oppnå god romakustikk i stuer, og kunne innfri anbefalingen som er gitt, er det mest nærliggende å benytte himlingen til akustisk dempende tiltak.

– Bedre akustisk demping av stue/kjøkken og dermed mindre gjenklang i rommet vil bidra til å redusere støynivået når mange er til stede i selskaper. Det vil åpenbart ha stor betydning for en god sosial opplevelse at det er gode kommunikasjonsforhold, og at personer med nedsatt hørsel og eldre kan føle seg inkludert i samtaler, avslutter Larsen.