1/4

På bildene er deler av taket revet, og isolasjon og lekter brukes på nytt | Foto: Multiconsult

2/4

Julie Lund Pedersen og Morten Skalle fra Multiconsult har vært sentrale i arbeidet | Foto: Multiconsult

3/4

Rehabilitering av Vardåsen kirke | Foto: Multiconsult

4/4

Vardåsen kirke før rehabilitering | Foto: Trarir/Wikipedia

Ombruk sentralt i kirkerehabilitering

På grunn av lekkasjer i taket blir Vardåsen kirke i Asker nå rehabilitert. Gjennom omfattende ombruk av byggematerialer og smarte løsninger sparer kommunen penger og materialer, samtidig som avfall fra byggeplassen reduseres betraktelig.

9. november 2021
Cato A. Mørk

Vardåsen kirke ble oppført i 2004 og det har vært lekkasje på taket over tid. Multiconsult ble engasjert for å bidra til å finne årsakene og løse lekkasjene.

I løpet av prosjekteringen har Multiconsult foreslått å bruke eksisterende isolasjon og dagens opplekting på nytt, bevare en takflate på ca 100 m2 og andre mindre tiltak. Totalt har taket en flate på nesten 2 200 m2 og ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene, sparer prosjektet rundt 3000 løpemeter med opplekting i tre og 2000 m2 med isolasjon, noe som har gitt en økonomisk besparelse på over 1 million kroner.

– Vi har selvfølgelig vært spente på hvordan gjenbruk av beskrevne materialer ville foregå og fungere i praksis, men hittil har det gått over all forventning, sier Julie Lund Pedersen, sivilingeniør som jobber med tilstand og bygningsvern i Multiconsult, og har jobbet med Morten Skalle i prosjektet.

I tillegg ble det bestemt at det skulle brukes folietekking fremfor asfaltpapp, noe som også reduserer CO2-avtrykket betraktelig.

Godt samarbeid
– Rehabiliteringen av taket omfatter riving av tak ned til dampsperre, undersøke om dampsperra er tett for så å bygge taket opp igjen. Taket tilleggsisoleres og luftingen på taket skal forbedres sier Julie Lund Pedersen.

I løpet av prosjektet har det vært et godt samarbeid og fokus på å finne gode løsninger i samarbeid med arkitekt, byggherre og entreprenøren A. Hansen. Gode rammer for prosjekteringen i tidligfase har også bidratt til færre uforutsette problemstillinger.