Økt bruk av 3D-modeller i prosjekter

Krav om modellbasert prosjektering har blitt vanlig de siste årene. Multiconsult har som mål om at all prosjektering innen Samferdsel og infrastruktur skal utføres i 3D.

12. august 2015

De fleste veg- og jernbaneprosjekter utføres nå i 3D. Koordinering av alle fag i en felles 3D/BIM-modell blir mer fremtredende i prosjekteringen.

– Bruk av 3D-modeller medfører at kommunikasjonen både internt og eksternt blir bedre, samt at antallet feil reduseres, sier Tim Zapart, gruppeleder for visualisering i Multiconsult.

Kostnad- og tidsreduserende

Multiconsult organiserer tverrfaglige prosjekter med personell som har erfaring innen både prosjektering, koordinering og visualisering.

– Det er essensielt med riktig valg av verktøy, effektiv dataflyt og arbeidsprosesser, sammen med god forståelse for oppdrag og tverrfaglig sammenheng. Da reduserer man tid, skaper høyere kvalitet og får gode visualiseringer.

Egen visualiseringsgruppe for avanserte oppdrag

For å nå målet om at all prosjektering innen Samferdsel og Infrastruktur skal utføres i 3D kreves det at medarbeidere behersker prosjekteringsverkøyene i 3D til et visst nivå. Ofte etterspør kunden videre bearbeiding av modellen, for presentasjon mot beslutningstakere og publikum. Multiconsult tilbyr da en rekke produkter. Selskapet har samlet rundt tretti landskapsarkitekter spredt i alle regioner og en egen visualiseringsgruppe i Kristiansand som ofte utfører slike oppgaver.

– Visualiseringsgruppen har vært involvert i en rekke oppdrag av ulike størrelser, fra tidligfase til byggeplaner. Visualiseringene kan variere veldig ut ifra grunnlaget, ressursene, tid, og budsjett. Det er alltid spennende og givende å se løsningen i sin helhet, som en realistisk modell.

Eksempler på visualiseringer

Filmsekvensen over viser noen av de ulike oppdragene som er utarbeidet av visualiseringsgruppen. Filmen består av klipp fra blant annet prosjektene; Fv44 Flekkefjord Bybru, E134 Damåsen – Saggrenda, Fv72 Darbu, E18 Midtrekkverk og Fv32 Gimlevegen – Augestadvegen.