Roan vindpark, mai 2019

1/3

Roan vindpark | Foto: Ole Martin Wold

2/3

Fra venstre: Prosjektdirektør Jan Petter Birkeland - Statkraft, miljøcontroller Trine Riseth – Multiconsult, daglig leder Eivind Torblaa - Fosen Vind, byggeleder Halvor Haarstad – Multiconsult.

3/3

Sykkelløp i Roan vindpark

Offisiell åpning av Roan Vindpark

Onsdag 22. mai var det åpning av Roan vindpark i Trøndelag. Roan en av Fosen Vinds seks vindparker på Fosen og i Snillfjord, og Norges største vindkraftverk.

27. mai 2019

Rundt fire hundre personer deltok på åpningen som ble feiret med aktiviteter, servering og konsert. I tillegg var det invitert mer enn 70 gjester fra kommunen, utbyggingsprosjektet, eiere og andre samarbeidspartnere til å delta i feiringen av Norges største vindpark.

– Åpningen av vindkraftverket ble en folkefest, der det var satt opp busser fra de kommunale sentrene slik at befolkningen kunne ta del i åpningen. Under seansen uttrykte kommunes ordfører stolthet over å være vertskommunen for ny fornybar energi, og var svært tilfreds med etableringen og samarbeidet med Fosen vind forteller Are Paulsen, avdelingsleder i Multiconsult.

Multiconsult har vært byggherres rådgiver innenfor en rekke fag siden 2016. Oppdragsgiver er Statkraft som har på vegne av Fosen Vind hatt ansvaret for gjennomføringen av byggeprosessen.

Roan vindpark består av 71 vindturbiner med en tårnhøyde på 87 meter og en vingelengde på 57 meter. Vindparken er den første av de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen som vil ha en samlet installert effekt på 1057 MW.

Les mer om vindparken.