Singapore by night. Photo: Multiconsult

Singapore by night. Foto: Multiconsult

Nytt undergrunn-prosjekt i Singapore

Som en del av konsortiet STM (Sintef-Tritech-Multiconsult) bidrar Multiconsult i et mulighetsstudie for et omfattende drenerings- og reservoarsystem under bakken i Singapore.

2. juni 2016

Singapore er et lite land med hensyn til landareal (720 kvadratkilometer) og mangel av ledige arealer over bakken har medført at man i lengre tid har vurdert mulighetene ved å gå under bakken (underground) for å utvikle landet videre.

Multiconsult er som partner i konsortiet STM (Sintef-Tritech-Multiconsult) og et konsortium mellom Tritech Consultants Pte. Ltd og Black & Veatch (SEA) Pte. Ltd, tildelt et oppdrag med konsulenttjenester i forbindelse med et mulighetsstudie for et drenerings- og reservoarsystem under bakken i Singapore. Oppdraget er gitt av Public Utilities Board i Singapore.

Mulighetsstudiet omfatter fjellhaller for vannreservoar, flomvann tunnelsystem og pumpevannkraftverk, så vel som produksjon av kompositter til betong og asfalt. Varigheten på studiet er 24 måneder.

– Multiconsult, med partnere, har en langsiktig strategi å etablere seg som en ledende utvikler av arealer under bakkenivå i Singapore og Sør-Øst Asia for øvrig. Tildelingen av kontrakten er en viktig milepæl mot dette målet, sier Ivar Eng, styreleder i STM og markedssjef Olje& Gass i Multiconsult.

Omfattende erfaring
Multiconsult har siden 2006 være en del av konsortiet STM  i Singapore som har hatt en sentral rolle i utvikling av Jurong Rock Caverns. Anlegget er et massivt undergrunnslager for petrokjemiske produkter som ligger mer enn 100 meter under sjøbunnen, og er det første av sitt slag i Sør-Øst Asia. Lagerkapasiteten  er mer enn 9 millioner  fat.

Fra 2008 til 2009 gjennomførte også STM en «Underground Space Usage Feasibility Study» for JTC. Studien dekket ni potensielle industrielle bruksområder som datasenter, varelager, senter for forskning og utvikling, senter for flyplass-logistikk, deponi, kraftverk, forbrenningsanlegg, vannrenseanlegg og reservoar.