1/3

Det nye studenthuset - Sundebygget - i Ålesund | Foto: Jørn-Arne Tomasgard

2/3

Innvendig omfatter bygget fellesarealer og hybler | Jørn-Arne Tomasgard

3/3

Sundebygget i Ålesund | Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nytt studentbygg i Ålesund

Nylig åpnet et nytt og flott studenthus i Ålesund, med studenthybler og felleslokaler. Multiconsult har vært med som rådgiver i hele planleggings- og byggeprosessen.

22. september 2022
Cato A. Mørk

– Å skape et bygg som gir rom for et rikt og meningsfullt studentliv har vært viktig for oss. Sundebygget skal være et “levende bygg” hvor studietidens beste minner skapes. Derfor har studentene selv fått være med på å påvirke utformingen av det nye bygget, og legge til rette for innhold som bidrar til aktivitet og sosialisering, også utover vanlig studietid, sa Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit ved åpningen ifølge NTNU Nyheter.

Sundebygget skal være et levende samlingssted for studentene på NTNUs campus i Ålesund, og om rommer treningssenter, kafè, bar- og konsertlokaler samt kontorer til studentfrivilligheten. På toppen finnes 85 studenthybler med tilgang til takterrasse og utsikt mot sunnmørsalpene. Sundebygget har blitt realisert gjennom samarbeid mellom Sunde, Sit, NTNU og Ålesund kommune.

– Sundebygget er et viktig bygg for studentene i byen, samtidig som det blir et svært fint og funksjonelt bygg. Vi i Multiconsult er svært fornøyd og stolt over å ha bidratt til at Sundebygget nå er klart for bruk og ydmyke over at vi har fått stått for detaljprosjekteringen, sier Christian Rekdal Havnegjerde, kontorleder i Multiconsult Ålesund.

Det er Consto Midt-Norge som har stått for byggingen, med Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) som kunde og Lusparken arkitekter, 3 RW arkitekter som arkitekt og Multiconsult som rådgiver. Det første spadetaket ble tatt i januar 2021 og den offisielle åpningen var 25. august. Studentene har allerede tatt i bruk nybygget.

Les mer: Sundebygget i Ålesund offisielt åpnet