Åsmund Søgård, som har jobbet i laboratoriet siden 1966, fikk æren av å åpne de nye lokalene.

Nytt og stort Multiconsult-laboratorie

Laboratoriet ved hovedkontoret på Skøyen er først og fremst en geoteknisk lab. Det gjør også tjenester og analyser innen kjemi, betong, bergteknikk og miljø.

21. januar 2019

I Noteby, Norsk Teknisk Byggekontroll, var labvirksomhet en del av kjernevirksomheten. De fleste Multiconsult-kontorer har alltid hatt nettopp laboratorievirksomhet, også i Oslo. Da Noteby flyttet sammen med Multiconsult i 1998 ble laboratorievirksomheten med, og et eget bygg ved navn Soppen ble til, med formål å være eget laboratoriebygg.

De første årene ble betonglabvirksomheten bygget noe ned. Det ble avdekket plass til kontorer og det tok ikke mange år før Multiconsult flyttet det meste av laboratorievirksomheten ned i sokkeletasjen. I første etasjen ble det kontorer med prosjektlokale, hvor Multiconsult har bodd sammen med advokatselskapet Pacta.

En stor lab for fremtiden

Soppen har en attraktiv beliggenhet, så når Storebrand lurte på om Multiconsult ville flytte rett ved siden av, til enda større lokaler, var tilbakemeldingen positiv. De nye lokalene er bygd for å møte kravene som stilles til HMS og ikke minst trivsel.Geoteknisk lab og betonglab er også sertifisert, som stiller også krav til lokalene.

– Vi har nå fått et fantastisk laboratorielokale. Vi har en stor lab for fremtiden. En stor takk til Grete Olaussen som er seksjonsleder for Geolab og alle i seksjonen hennes og labbrukere på Miljølab. De har gått på med krom rygg, ryddet opp i mye gammelt og vi har nå lyse, ryddige lokaler, sier Leif Olav Bogen, direktør for Geo, Vann og Miljø.

Mulighet for vekst

De nye laboratorielokalene er på hele 973 m2, som gir mulighet for videre vekst.

– Laboratorievirksomheten vår har vokst i takt med øvrige fagmiljøer, ikke minst for geoteknikk. Det er fortsatt rom for vekst innen prosjekteringsseksjonene, så vekst for laboratorievirksomheten vår er også relevant. Vi har også fått etablert en materialteknologiseksjon. Det kan hende de også går mer tilbake til røttene, med betonglaboratorieanalyser, og nå har vi i det minste både lokalene og utstyret godt på plass, sier Grete Olaussen, seksjonsleder for Geolab.