Nytt nr av magasinet M

Nytt nummer av Magasinet M

I dette nummeret av magasinet M kan du lese mer om viktigheten av god byutvikling, nyvinnende energiløsninger, endringer i næringen, verdistyrt prosjektutvikling og andre interessante historier. Møt CDO Herman Bjørn Smith i Multiconsult og konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

10. mars 2021
Cato A. Mørk

I publikasjonen ønsker Multiconsult å belyse ulike tidsaktuelle temaer innen bygg- og anleggsnæringen og hvordan næringen er med å forandre samfunnet.

Hovedhistorier i dette nummeret:

  • Digitalisering: Ser inn i glasskula
  • Energiløsninger: Batteripark på Svalbard
  • Bærekraft: Nettverk for ombruk
  • Overveldes av overvann
  • Byens hjerte
  • Mil etter mil på to hjul
  • Verdistyrt prosjektutvikling
  • Profilen: Verdifulle veivalg

Les Magasinet M.